logo

Periyodik tabloda 118 element olduğunu biliyoruz. Peki periyodik tabloda şekerin yada tuzun yerini gösterebilir misiniz? Şeker ve tuz periyodik tabloda yer almıyorsa bunlar nasıl meydana gelmiş olabilir?

Kimyasal Tepkimeler

Altı farklı renkteki toplarla kaç farklı kombinasyon yapabileceğimize bakalım


6 farklı renkte topları kullanarak çok fazla sayıda üçlü kombinasyon yapmak mümkündür.

Buna 2’li, 4’lü yada 5’li kombinasyonları da eklersek bu sayı çok daha fazla olacaktır.

Bunun gibi periyodik tablodaki elementler farklı sayıda ve sırada bir araya gelerek çevremizde gördüğümüz ya da görmediğimiz sayısız maddeyi oluşturur. Kimyasal tepkime de denilen bu süreç sonucunda elementler kendi özelliklerini kaybederek yeni maddelere dönüşür 

Elementlerin kendi özelliklerini kaybederek yeni madde oluşturma sürecine kimyasal tepkime adı verilir.

Örneğin, hidrojen ve oksijenin bir araya gelerek suyu meydana getirmesi bir tepkime örneğidir.


Burada hidrojen yanıcı, oksijen yakıcı bir gaz olmasına rağmen su söndürücü özelliğe sahiptir. Su oluşurken hidrojen ve oksijen özelliklerini kaybetmiştir.

Tepkimeler denklemler ile ifade edilir. Yukarıda verilen su tepkimesinin denklemi aşağıdaki gibidir.

2H2 + O2 –> 2H2O

Tepkimeler yazılırken tepkime oku da ( --> ) denilen bir ok kullanılır. Bu okun yönü tepkimenin yönünü gösterir. 

Tepkime denklemin genellikle sol tarafına girenler, sağ tarafına ürünler adı verilir fakat okun yönü değişince girenler ve ürünlerin yeri de değişir.
  • 1

Tepkimelerde Kütlenin Korunumu

Size 4 g Hidrojen, 32 g Oksijen versem ve bunların tepkimesinden su yapmanızı istesem kaç g su elde edersiniz?

Cevabınız elbette 36 g su elde ederiz şeklinde olacaktır. Evet elimizdeki maddelerin toplamı kadar ürün elde ederiz. Yani girenlerin toplam kütlesi ürünlerin toplam kütlesine eşittir buna tepkimelerde kütlenin korunumu adı verilir.

Tepkimelerde, girenlerin toplam kütlesi ürünlerin toplam kütlesine eşittir.

Özetle

  • Elementler başka elementler ile bağ oluşturarak yeni maddeleri meydana getirir.
  • Elementlerin kendi özelliklerini kaybederek yeni maddeler oluşturma sürecine kimyasal tepkime adı verilir 
  • Kimyasal tepkimelerde kütle, atomun cinsi ve atomum toplam sayısı korunur
  • 1

Alıştırmalar


İçindekiler
Okuma modu için tıkla