logo

Isı Sıcaklık İlişkisi

1- Madde miktarının sıcaklığa etkisi

Bir etkinlik yapalım

Malzemeler:

 • İki adet erlenmayer
 • İki adet ispirto ocağı yada ısıtıcı
 • İki adet sacayak
 • Süre ölçer
 • İki adet termometre
 1. Önce erlenmayerlere farklı miktarda su bırakalım ve ilk sıcaklıkları ölçelim.
 2. Ardından ispirto ocaklarını yakalım ve sacayakların altına yerleştirelim.
 3. Son olarak da erlenmayerleri bu sacayakların üzerine bırakıp termometre yardımı ile 15 dakika boyunca sıcaklıkları not alalım.

Zaman250 ml’lik sıvı500 ml’lik sıvı
Başlangıç15 0C15 0C
5. dakika25 0C20 0C
10. dakika35 0C25 0C
15. dakika45 0C30 0C
Sıvıların başlangıç sıcaklıkları aynı olmasına rağmen 15 dakika sonraki sıcaklıkları neden farklı olmuştur?

Sıvılar aynı miktarda ısı almalarına rağmen sıvı miktarları farklı olduğu için sıcaklık değişimleri de farklı olacaktır.

Yani farklı madde miktarları aynı sıcaklığa ulaşmak için farklı miktarda ısıya ihtiyaç duyarlar.

Miktarları farklı aynı iki maddeden miktarca az olanın sıcaklığı daha fazla yükselir!

2- Isıtma süresinin sıcaklığa etkisi

Bu etkinliğimizde ise miktarları eşit aynı sıvılardan birini 15. dakika, diğerini ise 30 dakika boyunca ısıtalım ve sonucumuzu tabloya yazalım.ZamanAz ısı alanÇok ısı alan
Başlangıç15 0C15 0C
5. dakika25 0C25 0C
10. dakika35 0C35 0C
15. dakika45 0C45 0C
20. dakika
55 0C
25. dakika
65 0C
30. dakika
75 0C
Sıvı miktarları eşittir!

İşlem sonucunda iki ısıtıcıyla eşit sürede ısıtılan sıvının sıcaklık değişiminin daha fazla olduğunu gördük.

Yani ısı miktarı fazla olanın sıcaklık değişimi de fazla olur.

Eşit miktarda iki maddelerden ısı miktarı fazla olanın sıcaklık değişimi de fazla olur!
 • 1

3- Isıtıcı sayısının sıcaklığa etkisi

Acaba aynı miktarlardaki iki sıvıdan birini tek ısıtıcı, diğerini ise iki ısıtıcıyla eşit süre boyunca ısıtırsak sıcaklık değişimi nasıl olur?


Miktarları ve ilk sıcaklıkları eşit iki sıvıdan birinin altına bir tane, diğerinin altına ise iki tane ispirto ocağı bırakalım ve iki sıvıyı da 10 dakika boyunca ısıtalım.

Elde ettiğimiz verileri tabloya yazalım. 

Zaman1 adet ocak2 adet ocak
Başlangıç15 0C15 0C
5. dakika20 0C25 0C
10. dakika25 0C35 0C
Sıvı miktarları eşittir!

İşlem sonucunda iki ısıtıcıyla eşit sürede ısıtılan sıvının sıcaklık değişiminin daha fazla olduğunu gördük.

Yani ısı miktarı fazla olanın sıcaklık değişimi de fazla olur.

Isıtıcı sayısı arttıkça sıcaklık artışı da artar!

4- Maddenin cinsinin sıcaklığa etkisi

Maddelerin sıcaklık değişimlerinin kütleye, ısıtma süresine ve ısıtıcı sayısına bağlı olduğunu gördük. Peki maddenin cinsi sıcaklık artışını etkiler mi?

Bir etkilik daha yapalım!

Malzemeler

 • İki adet ısıtıcı
 • İki adet sacayak
 • İki adet erlenmayer (veya ısıya dayanıklı iki cam şişe)
 • 150 mL su
 • 150 mL yağ
 • İki adet termometre
 • Süre ölçer

Erlenmayerlerden birine 150 mL su, diğerine 150 mL yağ koyalım ve ısıtıcılar üzerine yerleştirelim.

Süreölçeri 5 dakikaya ayarladıktan sonra ısıtıcıları çalıştırıp 5 dakika boyunca sıvıların sıcaklık değişimlerini tabloya not alalım.


SıcaklıkSuYağ
Başlangıç20 0C20 0C
1. dk.21 0C28 0C
3. dk.25 0C44 0C
5. dk.30 0C72 0C

Dikkat edilirse suyun aynı süre sonundaki sıcaklık değişimi, yağın sıcaklık değişiminden az oldu.

Yani maddenin cinsi sıcaklık değişiminde etkilidir.

Yani maddenin cinsi sıcaklık değişiminde etkilidir.

Öz ısı

Bir maddeden 1 g alıp bunun sıcaklığını 1 0C arttırmak için vereceğimiz ısıya öz ısı denir. Birimi j/g.0C veya cal/g.0C’dir.

Öz ısı her saf madde için farklıdır yani maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 0C arttırmak için vereceğimiz ısıya öz ısı denir.

Bazı maddelerin öz ısı değerleri tabloda verilmiştir.

Su4,18 j/g.0C
Yağ1,96 j/g.0C
Demir0,44 j/g.0C
Bakır0,38 j/g.0C
Hidrojen0,41 j/g.0C

Alıştırmalar


İçindekiler
Okuma modu için tıkla