logo

Ay ışık kaynağı değildir biz onu Güneş’ten aldığı ışığı yansıttığı için görürüz.

Ayın Evreleri

Ayın evreleri ana evreler ve ara evreler olmak üzere iki grupta incelenir. Ana evreler; Yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün evreleri iken, ara evreler ise şişkin ay ve hilaldir.

1. Ana evreler

a. Yeni ay

Ay’ın görünmediği evredir. Ay, Dünya ile Güneş arasında kaldığı için karanlık yüzü Dünya’ya dönüktür (İlk hafta)

b. İlk dördün

Ay’ın sağ tarafının aydınlık olduğu evredir (1 hafta sonra)

c. Dolunay

Ay’ın tamamı aydınlıktır (2 hafta sonra)

d. Son dördün

Ay’ın sol yarısının aydınlık olduğu evredir (3 hafta sonra)

         
Zorluk      

Dolunay sırasında Ay tamamen aydınlıktır
 
Zorluk      

Yeni ay evresinden bir hafta sonra görünen evredir

Zorluk      

Ayın ana evrelerini kutucuğa sürükleyiniz
 
Zorluk      

İlk dördün evresinde Ay'ın sol tarafı aydınlıktır
 
Zorluk      

Yeni ay, ilk dördün, dolunay ve   Ay'ın ana evreleridir
Zorluk      

Ay şekilde görünen evrede iken bir hafta sonra gök yüzünde Ay'ın hangi evresini görürüz?

Zorluk      

Ay'ın tamamen karanlık olduğu ve görünmediği evre

2. Ara evreler

a. Hilal

Ay’ın ters C şeklinde olan evresidir. Yeni ay ile ilk dördün arasında yer alır

b. Şişkin ay

Ay’ın yarısından fazlası aydınlıktır. İlk dördün ile dolunay arasında yer alır

c. Şişkin ay

Ay’ın sağ tarafı kararmaya başlar. Dolunay ile son dördün arasında yer alır

d. Hilal

Ay C şeklindedir. Son dördün ile yeni ay arasında yer alır

Ay’ın evreleri düzenli olarak her ay devam eder. Yeni ay’dan tekrar yeni Ay’a kadar geçen süre yaklaşık 29 gündür.

Ay’ın evreleri

Özetle

  • Ay ışık kaynağı değildir. Güneş’ten aldığı ışığı yansıtır
  • Ay’ın aydınlık kısmı her zaman aynı değildir. Değişen bu şekillere Ay’ın evreleri adı verilir
  • Ay’ın ana evreleri: Yeni ay, İlk dördün, Dolunay ve Son dördün’dür
  • Ay’ın ara evreleri: Hilal, Şişkin ay’dır
         
Zorluk      

10. gün ile 30. gün arasında görülebilecek Ay evrelerini kutucuğa sürükleyiniz
 
Zorluk      

Şekilde verilen Ay evrelerinden hangisi diğerlerinden sonra meydana gelir?

Zorluk      

Ay'ın ara evrelerini seçiniz!

Zorluk      

Ay'ın C şeklindeki evresinin adı

Zorluk      

Ay'ın en parlak evresidir ve bu evre Ay tamamen yuvarlak görünür.


İçindekiler
Okuma modu için tıkla