logo

Senin en sevdiğin hayvanlar nelerdir ve bu hayvanlar senin için neden önemli?

Onların niçin yaşaması gerekiyor?

Biyoçeşitlilik Nedir?

Biyoçeşitlilik, canlıların çeşitliliği anlamına gelir ve doğal yaşamın tüm unsurlarını, yani bitkileri, hayvanları, mikroorganizmaları ve diğer tüm canlıları içerir.

Yani bir bölgede yaşayan canlı çeşidi ne kadar fazla ise oranın biyoçeşitliliği o kadar fazladır!

Sizce hangi ortamın biyoçeşitliliği daha fazladır?

Örneğin balta girmemiş sık bir ormanlık alanda yaşan canlı türü sayısı, çöl ekosisteminde yaşayan tür sayısından daha fazladır.

Bu nedenle ormanlık alandaki biyoçeşitlilik zengindir!

Biyoçeşitliliği Etkileyen Etmenler Nelerdir?

Biyoçeşitliliği etkileyen birçok faktör vardır. Bazıları şunlardır:

 • Habitat kaybı: Doğal yaşam alanlarının yok edilmesi veya değiştirilmesi, canlıların yaşamını tehdit eder.
 • İklim değişikliği: Sıcaklık, yağış ve diğer iklim faktörlerindeki değişiklikler, türlerin yaşamını etkiler ve biyoçeşitlilik üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
 • Kirlilik: Hava, su ve toprak kirliliği, canlılar üzerinde toksik etkiler yaratarak biyoçeşitliliği olumsuz etkiler.
 • İstilacı türler: Yabancı türler, yerli türlerin yaşam alanlarını işgal ederek biyoçeşitliliği azaltabilir.
 • Aşırı avlanma ve balıkçılık: Aşırı avlanma, balık stoklarını azaltır ve ekosistemlerde dengeyi bozarak biyoçeşitliliği olumsuz yönde etkiler.
 • Tarım ve hayvancılık: Tarım ve hayvancılık faaliyetleri, yaşam alanlarını değiştirerek ve doğal kaynakları kullanarak biyoçeşitliliği etkiler.
 • Doğal afetler: Doğal afetler, canlıların yaşam alanlarını yok ederek biyoçeşitliliği azaltabilir

Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik sınav

172
70

Biyoçeşitliliği etkileyen insan kaynaklı etmenleri kutucuğa sürükleyiniz.

 
canlı, etçil, insan, otçul, çevre,biyoçeşitlilik
56
8

Tür çeşidi fazla olan bölgenin biyoçeşitliliği de fazla olur
 
canlı, etçil, insan, otçul, çevre,biyoçeşitlilik
169
40

Biyoçeşitliliği olumsuz etkileyen etmenleri kutucuğa sürükleyiniz.

 
canlı, etçil, insan, otçul, çevre,biyoçeşitlilik
56
54

Şekilde verilen canlılardan hangisinin sayısının azaltılması biyoçeşitliliği en fazla etkiler?

A)
Arı
B)
Yılan
C)
Menekşe
D)
Sincap
canlı, etçil, insan, otçul, çevre,biyoçeşitlilik
57
26

Bir bölgede yaşayan canlı türü çeşitliliğine   denilmektedir
canlı, etçil, insan, otçul, çevre,biyoçeşitlilik

Biyoçeşitliliğin Önemi Nedir?

Biyoçeşitliliğin insanlar için birçok önemi vardır. Bazıları şunlardır:
 • Gıda kaynağı: Biyoçeşitlilik, insanların gıda ihtiyacını karşılamak için kullanabileceği birçok bitki ve hayvan türüne sahiptir.
 • İlaç kaynağı: Biyoçeşitlilik, birçok tıbbi bitki ve hayvan türü içerir ve bu kaynaklar, yeni ilaçların keşfedilmesine ve insan sağlığına katkıda bulunur.
 • Ekonomik değer: Biyoçeşitlilik, turizm ve diğer endüstrilerde önemli bir rol oynar ve ekonomik değere sahiptir.
 • Ekosistem hizmetleri: Biyoçeşitlilik, toprak verimliliği, su döngüsü, havanın temizlenmesi gibi ekosistem hizmetleri sağlar ve insanların sağlıklı bir çevrede yaşamasına yardımcı olur.
 • Kültürel değer: Biyoçeşitlilik, birçok kültürün bir parçasıdır ve insanların doğal dünya hakkındaki inanç ve değerlerinin bir yansımasıdır.

Bu nedenlerden dolayı, biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı önemlidir. İnsan faaliyetleri, biyoçeşitliliği tehdit edebilir ve bu nedenle doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve korunması, gelecek nesillerin de yararlanabileceği bir biyoçeşitlilik sağlamak için önemlidir.

Biyoçeşitliliğin Önemi Sınav

240
91

Biyoçeşitliliğin ülke ekonomisine katkısını gösteren uygulamaları kutucuğa sürükleyiniz.

 
canlı, etçil, insan, otçul, çevre,biyoçeşitlilik

Alıştırmalar


İçindekiler
Okuma modu için tıkla