logo

Etkinlik yapalım

Hangisi canlı

1. Aşama:

Canlıları tahmin ediyorum!

Aşağıdaki tabloyu defterimize çizelim!

CanlılarCansızlar

2. Aşama:

Tabloyu çizdikten sonra aşağıdaki resimlerde verilen varlıkları canlılar ve cansızlar olarak gruplayalım.

Gruplandırma yaparken verilen örneklerin hangi özelliklerini göz önünde bulundurdunuz?

Canlılara ait özellikler

Canlılara ait özellikler

Gruplandırma yaparken varlıkların hareket etme özelliğine, çoğalma, büyüme gibi özelliklerine göre de yaptınız öyle değil mi?

İşte bu özellikler canlılara ait özelliklerdir.

Bir varlıkta;

 • Kendi başına hareket edebilme,
 • Çoğalabilme,
 • Büyüyebilme,
 • Beslenebilme,
 • Çevresi ile etkileşime girme gibi özellikler varsa o varlığın canlı olduğunu söyleyebiliriz.

Şimdi tablomuzu canlılara ait özelliklere dikkat ederek yeniden doldurmaya çalışalım.

1- Canlıların Benzerlik ve Farklılıkları

1- Kedi

 • Kendi başına hareket edebilir,
 • Çoğalabilir,
 • Çevresi ile etkileşime girebilir,
 • Büyüyebilir

Bu durumda kedi için canlıdır diyebiliriz.

1- Canlıların Benzerlik ve Farklılıkları

2- Top:

 • Top kendi başına hareket edemez,
 • Çoğalamaz,
 • Çevresi ile etkileşime giremez,
 • Büyüyemez

Bu durumda top canlı değildir.

1- Canlıların Benzerlik ve Farklılıkları

3- Mirket:

 • Mirket kendi başına hareket edebilir,
 • Çoğalabilir,
 • Çevresi ile etkileşime girebilir,
 • Büyüyebilir

Bu durumda mirket canlıdır.

1- Canlıların Benzerlik ve Farklılıkları

3- Bisiklet:

 • Bisiklet kendi başına hareket edemez,
 • Çoğalamaz,
 • Çevresi ile etkileşime giremez,
 • Büyüyemez

Bu durumda bisiklet canlı değildir.

Varlıkların özelliklerine dikkat ederek tabloyu doldurduğumuzda tablomuz aşağıdaki gibi olacaktır.

CanlılarCansızlar
KediBisiklet
MirketMisket
BakteriTop
Şapkalı mantar
İğde ağacı
 • 1

Canlıların Benzer ve Farklı Özellikleri

Canlı varlıkların benzer tarafları oldukları gibi birbirlerinden farklı özellikleri de vardır. Örneğin bazı canlılar iki ayağa sahipken bazılarının dört ayağı vardır veya bazıları kanatlara sahip olduğu halde bazılarının ise kanatları yoktur.

Şimdi bu özellikleri bir tabloda gösterelim.

Benzer YönleriFarklı Yönleri
Gözlere sahip olmaTen renkleri farklı, tüylere sahip olma
Hareket edebilmeAyak sayısı, ayak yapısı
ÇoğalmaÇoğalma şekli

Bu listeyi uzatabilirsiniz. Canlıların benzer ve farklı yönlerine göre gruplandırma işlemine CANLILARIN GRUPLANDIRILMASI denir.

Canlıları bizler:

 • Bitkiler,
 • Hayvanlar,
 • Mantarlar,
 • Mikroskobik canlılar olarak gruplandırabiliriz.

Özetle

 • Varlıkların benzer özelliklerine göre bir araya getirilmesine gruplandırma adı verilir
 • Varlıklar; canlılar ve cansızlar olarak gruplandırılabilir
 • Canlı varlıkları; Hayvanlar, Bitkiler, Mantarlar ve Mikroskobik canlılar olarak gruplandırabiliriz 
 • 1

İçindekiler
Okuma modu için tıkla