Offcanvas
# Sınav adı
1 İletken ve Yalıtkan Maddeler
8 | 46
         
2 Yakıtlar
8 | 327
         
3 Maddenin Tanecikli Yapısı
5 | 449
         
4 Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması Alıştırma
6 | 5
         
5 Sabit Süratli Hareket
4 | 234
         
6 Sesin özellikleri alıştırma
7 | 7
         
7 6. Sınıf - Bileşke Kuvvet
5 | 266
         
8 Yakıtlar alıştırma
8 | 9
         
9 Solunum Sistemi
7 | 1k
         
10 Boşaltım Sistemi
6 | 784
         
11 Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler
6 | 647
         
12 Maddenin Tanecikli Yapısı Alıştırma 1
6 | 74
         
13 Sabit Süratli Hareket Alıştırma 1
5 | 10
         
14 Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler Alıştırma
1 | 7
         
15 Boşaltım Sistemi Alıştırma
8 | 12
         
16 Bileşke Kuvvet Alıştırma 1
6 | 10
         
17 Solunum sistemi alıştırma
7 | 3
         
18 Dolaşım sistemi alıştırma 3
5 | 4
         
19 Dolaşım sistemi alıştırma 2
5 | 42
         
20 Dolaşım sistemi alıştırma
5 | 14
         
21 Sindirim sistemi alıştırma - 2
5 | 14
         
22 Tek Karakter Çaprazlamaları Alıştırma
7 | 11
         
23 Sindirim sistemi
7 | 416
         
24 Sindirim sistemi alıştırma - 1
8 | 4
         
25 Sindirim sistemi alıştırma
8 | 9
         
26 İklim ve Hava Hareketleri alıştırma
6 | 4
         
27 Destek ve Hareket Sistemi
6 | 871
         
28 Destek ve Hareket Sistemi Alıştırma 2
6 | 6
         
29 Destek ve Hareket Sistemi Alıştırma
5 | 4
         
30 Ay tutulması nasıl gerçekleşir
0 | 18
         
31 Ay tutulması alıştırma
6 | 11
         
32 Güneş Tutulması Nasıl Gerçekleşir
8 | 404
         
33 Güneş Tutulması Nasıl Gerçekleşir alıştırma
8 | 4
         
34 Güneş Sistemi
7 | 1.7k
         
35 Güneş Sistemi Alıştırma 2
7 | 11
         
36 Güneş Sistemi Alıştırma 1
5 | 16
         
37 Solunum Alıştırma 1
5 | 5
         
38 Moleküller arası bağlar alıştırma
3 | 4
         
39 Atomlar arası bağlar alıştırma
5 | 6
         
40 Elementlerin Periyodik Tabloya Yerleştirilmesi - Alıştırma
4 | 72
         
41 Fotosentez Alıştırma
3 | 34
         
42 Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi - Sınav
7 | 343
         
43 Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi
7 | 193
         
44 Yıkıcı Doğal Afetler
6 | 173
         
45 Yıkıcı Doğal Afetler
6 | 116
         
46 Çevre kirliliğinin sonuçları sınav
7 | 282
         
47 Çevre sınav
5 | 175
         
48 Biyoçeşitliliğin Önemi Sınav
1 | 128
         
49 Biyoçeşitlilik sınav
5 | 78
         
50 Tam gölge alıştırma
2 | 262
         
51 Işığın madde ile karşılaşması alıştırma sınavı
7 | 253
         
52 Işığın Yansıması sınav
5 | 202
         
53 Işığın yayılması sınav
5 | 187
         
54 Isı Maddeleri Etkiler konu değerlendirme
6 | 130
         
55 Isı alışverişi
5 | 832
         
56 Isı alışverişi sınav
5 | 209
         
57 Isı Alışverişi sınav 1
6 | 107
         
58 Isı ve Sıcaklık
7 | 549
         
59 Isı ve Sıcaklık sınav
7 | 88
         
60 Maddenin ayırt edici özellikleri
6 | 1.4k
         
61 Maddenin hal değişimi
6 | 972
         
62 Maddenin Ayırt Edici Özellikleri - Sınav
7 | 15
         
63 Maddenin Hal Değişimi sınav
6 | 35
         
64 Erime ve Buharlaşma Sınav
4 | 31
         
65 Sürtünme kuvveti
6 | 623
         
66 Sürtünme kuvveti sınav
7 | 16
         
67 Çıkrık
7 | 20
         
68 Kuvvet sınav
7 | 25
         
69 Kuvvet sınav
7 | 11
         
70 Mantarlar
4 | 682
         
71 Mikroskobik canlılar
6 | 729
         
72 Mantarlar sınav
7 | 16
         
73 İklim ve Hava Hareketleri
3 | 16
         
74 İklim ve Hava Hareketleri
7 | 434
         
75 Mikroskobik Canlılar sınav
6 | 4
         
76 Hayvanlar Alemi
3 | 732
         
77 Bitkiler alemi
6 | 622
         
78 Katılarda basınç
7 | 150
         
79 Sıvılarda basınç
5 | 349
         
80 Eğik düzlem
4 | 20
         
81 Dolaşım Sistemi
9 | 542
         
82 Işığın Maddeyle Karşılaşması
3 | 341
         
83 Basit Makinelerin Kullanım Alanları
2 | 142
         
84 Işığın Yansıması
6 | 418
         
85 Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
2 | 92
         
86 Karışımların Ayrılması
3 | 263
         
87 Karışımlar
3 | 58
         
88 Isı Maddeleri Etkiler
4 | 389
         
89 Saf Maddeler
5 | 176
         
90 Maddenin Tanecikli Yapısı
5 | 141
         
91 Mayoz Bölünme
3 | 65
         
92 Periyodik Sistem
11 | 248
         
93 Enerji Dönüşümleri
9 | 306
         
94 Kuvvet İş ve Enerji İlişkisi
8 | 208
         
95 Kütle ve Ağırlık İlişkisi
8 | 254
         
96 Teleskobun Yapısı
5 | 283
         
97 Tek Karakter Çaprazlamaları
5 | 133
         
98 Mitoz Bölünme
6 | 104
         
99 7. Sınıf - Hücre
5 | 101
         
100 7. Sınıf Güneş Sistemi Ötesi-Gök Cisimleri
6 | 89
         
101 Uzay Teknolojileri ve Uzay Kirliliği
5 | 297
         
102 Atomun yapısı
5 | 856
         
103 Atom Modelleri
5 | 1.9k
         
104 Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
4 | 437
         
105 Kimyanın Sembolik Dili
4 | 835
         
106 Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
5 | 3.6k
         
107 Simyadan Kimyaya
5 | 397
         
108 Madde Döngüleri
2 | 144
         
109 Ayın Dönme Hareketleri
5 | 286
         
110 Tam Gölge
5 | 180
         
111 Enerji Dönüşümleri - Solunum
5 | 227
         
112 Enerji Dönüşümleri - Fotosentez
5 | 226
         
113 8. Sınıf - Besin Zinciri ve Enerji Akışı
5 | 362
         
114 5. Sınıf Kuvvetin Ölçülmesi
6 | 408
         
115 5. Sınıf - Işığın Yayılması
4 | 640
         
116 Basit Makineler - Çıkrık
4 | 271
         
117 Basit Makineler - Eğik Düzlem
2 | 177
         
118 Basit Makineler - Kaldıraçlar
6 | 478
         
119 Basit Makineler - Makaralar
6 | 348
         
120 8. Sınıf - Türkiyede Kimya Endüstrisi
4 | 252
         
121 Maddenin Halleri
12 | 602
         
122 Maddenin Isı ile Etkileşimi
8 | 211
         
123 Asitler ve Bazlar
8 | 486
         
124 Canlıların Benzerlik ve Farklılıkları
3 | 583
         
125 Ayın Evreleri
5 | 1k
         
126 Hayvanlar Alemi
7 | 2.7k
         
127 Kimyasal Tepkimeler
5 | 425
         
128 Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
9 | 3.2k
         
129 Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji
9 | 134
         
130 Pascal Prensibi ve Gaz Basıncı
7 | 2.8k
         
131 Sıvılarda Basınç
7 | 728
         
132 Katılarda Basınç
7 | 282
         
133 Adaptasyon (Çevreye Uyum)
7 | 221
         
134 Mutasyon ve Modifikasyon
6 | 2.1k
         
135 Akraba Evliliği
6 | 1.6k
         
136 Kalıtım - Temel Kavramlar ve Mendelin Çalışmaları
13 | 1.1k
         
137 DNA'nın Kendini Eşlemesi
10 | 1.8k
         
138 Güneşin Yapısı ve Özellikleri
5 | 328
         
139 Mevsimlerin Oluşumu
14 | 1.4k
         
140 Hava Olayları ve İklim
7 | 389
         
141 8. Sınıf Periyodik tablo
3 | 25
         
142 Kaldıraçlar
3 | 74
         
143 Eğik düzlem
2 | 635
         
144 Mevsimlerin Oluşumu sınav
4 | 3
         
145 Bitkiler Alemi Sınav
7 | 14
         
146 Bitkiler Alemi Sınav
4 | 2
         
147 Bulalım
1 | 4
         
148 Ayın Yapısı ve Özellikleri
5 | 814
         
149 Ayın Dönme Hareketleri
2 | 631
         
150 Ayın evreleri
12 | 6.9k
         
151 Güneşin yapısı ve özellikleri
7 | 2.1k
         
152 Ay Dünya ve Güneşin Birbirlerine Göre Hareketleri
8 | 912
         
153 Memeliler sınav
3 | 19
         
154 Hayvanlar Alemi sınav
5 | 18
         
155 Canlıların Benzer ve Farklılıkları sınav
8 | 25
         
156 Canlıların Benzerlik ve Farklılıkları Sınav
8 | 51
         
157 Kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği sınav
10 | 5
         
158 Dünya Ay ve Güneşin birbirlerine göre hareketleri
8 | 12
         
159 Kimyanın sembolik dili sınav
11 | 27
         
160 Elementler sınav
8 | 13
         
161 Ayın Evreleri sınav
5 | 24
         
162 Ayın Evreleri sınav
7 | 26
         
163 Ayın dönme hareketi
9 | 51
         
164 Atom modelleri sınav
9 | 65
         
165 Ayın Yapısı ve Özellikleri Sınav
9 | 35
         
166 Kimya Disiplinleri sınav
6 | 2
         
167 Kimya Disiplinleri sınav
2 | 7
         
168 Güneşin yapısı ve özellikleri sınav
9 | 22
         
169 Güneşin büyüklüğü sınav
1 | 16
         
170 Güneşin şekli soru
1 | 10
         
171 Güneşin yapısı ve Özellikleri sınav
5 | 26
         
172 Katılarda basınç sınav
3 | 2
         
173 Katılarda basınç sınav
3 | 25
         
174 Sıvılarda basınç sınav
8 | 8
         
175 Pascal prensibi sınav
2 | 4
         
176 Pascal prensibi sınav
2 | 10
         
177 Fiziksel ve kimyasal değişim sınav
6 | 0
         
178 Fiziksel ve kimyasal değişim sınav
2 | 2
         
179 8. Sınıf Periyodik tablo sınav
7 | 4
         
180 8. Sınıf Periyodik tablo sınav
1 | 2
         
181 8. Sınıf Periyodik tablo sınav
2 | 6
         
182 Kimyasal Tepkimeler sınav
6 | 3
         
183 Kimyasal Tepkimeler sınav
4 | 0
         
184 Asitler ve Bazlar sınav
6 | 15
         
185 Asitler ve Bazlar sınav
4 | 26
         
186 Maddenin Isı ile Etkileşimi sınav
0 | 4
         
187 Kimya endüstrisi sınav
7 | 1
         
188 Kimya endüstrisi sınav
5 | 1
         
189 Kimya endüstrisi sınav
7 | 8
         
190 Basit makinelerin kullanım alanı sınav
8 | 1
         
191 Makaralar sınav
3 | 3
         
192 Kaldıraçlar sınav
7 | 9
         
193 Kaldıraçlar sınav
5 | 47
         
194 Eğik düzlem sınav
7 | 13
         
195 Besin zinciri sıra sende
4 | 6
         
196 Besin zinciri sıra sende
3 | 45.2k