logo

# Sınav adı
1 Bileşke Kuvvet Alıştırma 1
6 | 0
         
2 Solunum sistemi alıştırma
7 | 1
         
3 Dolaşım sistemi alıştırma 3
5 | 4
         
4 Dolaşım sistemi alıştırma 2
5 | 40
         
5 Dolaşım sistemi alıştırma
5 | 12
         
6 Sindirim sistemi alıştırma - 2
5 | 12
         
7 Tek Karakter Çaprazlamaları Alıştırma
7 | 8
         
8 Sindirim sistemi
7 | 340
         
9 Sindirim sistemi alıştırma - 1
8 | 4
         
10 Sindirim sistemi alıştırma
8 | 5
         
11 İklim ve Hava Hareketleri alıştırma
6 | 1
         
12 Destek ve Hareket Sistemi
6 | 401
         
13 Destek ve Hareket Sistemi Alıştırma 2
6 | 6
         
14 Destek ve Hareket Sistemi Alıştırma
5 | 4
         
15 Ay tutulması nasıl gerçekleşir
0 | 7
         
16 Ay tutulması alıştırma
6 | 6
         
17 Güneş Tutulması Nasıl Gerçekleşir
8 | 365
         
18 Güneş Tutulması Nasıl Gerçekleşir alıştırma
8 | 1
         
19 Güneş Sistemi
7 | 402
         
20 Güneş Sistemi Alıştırma 2
7 | 4
         
21 Güneş Sistemi Alıştırma 1
5 | 6
         
22 Solunum Alıştırma 1
5 | 4
         
23 Moleküller arası bağlar alıştırma
3 | 1
         
24 Atomlar arası bağlar alıştırma
5 | 3
         
25 Elementlerin Periyodik Tabloya Yerleştirilmesi - Alıştırma
4 | 67
         
26 Fotosentez Alıştırma
3 | 34
         
27 Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi - Sınav
7 | 343
         
28 Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi
7 | 176
         
29 Yıkıcı Doğal Afetler
6 | 166
         
30 Yıkıcı Doğal Afetler
6 | 102
         
31 Çevre kirliliğinin sonuçları sınav
7 | 280
         
32 Çevre sınav
5 | 172
         
33 Biyoçeşitliliğin Önemi Sınav
1 | 126
         
34 Biyoçeşitlilik sınav
5 | 78
         
35 Tam gölge alıştırma
2 | 260
         
36 Işığın madde ile karşılaşması alıştırma sınavı
7 | 253
         
37 Işığın Yansıması sınav
5 | 201
         
38 Işığın yayılması sınav
5 | 187
         
39 Isı Maddeleri Etkiler konu değerlendirme
6 | 129
         
40 Isı alışverişi
5 | 569
         
41 Isı alışverişi sınav
5 | 208
         
42 Isı Alışverişi sınav 1
6 | 106
         
43 Isı ve Sıcaklık
7 | 533
         
44 Isı ve Sıcaklık sınav
7 | 87
         
45 Maddenin ayırt edici özellikleri
6 | 576
         
46 Maddenin hal değişimi
6 | 510
         
47 Maddenin Ayırt Edici Özellikleri - Sınav
7 | 15
         
48 Maddenin Hal Değişimi sınav
6 | 31
         
49 Erime ve Buharlaşma Sınav
4 | 30
         
50 Sürtünme kuvveti
6 | 600
         
51 Sürtünme kuvveti sınav
7 | 16
         
52 Çıkrık
7 | 19
         
53 Kuvvet sınav
7 | 17
         
54 Kuvvet sınav
7 | 11
         
55 Mantarlar
4 | 464
         
56 Mikroskobik canlılar
6 | 671
         
57 Mantarlar sınav
7 | 6
         
58 İklim ve Hava Hareketleri
3 | 13
         
59 İklim ve Hava Hareketleri
7 | 19
         
60 Mikroskobik Canlılar sınav
6 | 2
         
61 Hayvanlar Alemi
3 | 43
         
62 Bitkiler alemi
6 | 604
         
63 Katılarda basınç
7 | 10
         
64 Sıvılarda basınç
5 | 4
         
65 Eğik düzlem
4 | 1
         
66 Dolaşım Sistemi
9 | 506
         
67 Işığın Maddeyle Karşılaşması
3 | 325
         
68 Basit Makinelerin Kullanım Alanları
2 | 107
         
69 Işığın Yansıması
6 | 389
         
70 Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
2 | 80
         
71 Karışımların Ayrılması
3 | 136
         
72 Karışımlar
3 | 48
         
73 Isı Maddeleri Etkiler
4 | 372
         
74 Saf Maddeler
5 | 153
         
75 Maddenin Tanecikli Yapısı
5 | 56
         
76 Mayoz Bölünme
3 | 49
         
77 Periyodik Sistem
11 | 124
         
78 Enerji Dönüşümleri
9 | 256
         
79 Kuvvet İş ve Enerji İlişkisi
8 | 182
         
80 Kütle ve Ağırlık İlişkisi
8 | 122
         
81 Teleskobun Yapısı
5 | 225
         
82 Tek Karakter Çaprazlamaları
5 | 110
         
83 Mitoz Bölünme
6 | 87
         
84 7. Sınıf - Hücre
5 | 97
         
85 7. Sınıf Güneş Sistemi Ötesi-Gök Cisimleri
6 | 77
         
86 Uzay Teknolojileri ve Uzay Kirliliği
5 | 284
         
87 Atomun yapısı
5 | 635
         
88 Atom Modelleri
5 | 1588
         
89 Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
4 | 415
         
90 Kimyanın Sembolik Dili
4 | 679
         
91 Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
5 | 3618
         
92 Simyadan Kimyaya
5 | 328
         
93 Madde Döngüleri
2 | 119
         
94 Ayın Dönme Hareketleri
5 | 265
         
95 Tam Gölge
5 | 172
         
96 Enerji Dönüşümleri - Solunum
5 | 197
         
97 Enerji Dönüşümleri - Fotosentez
5 | 182
         
98 8. Sınıf - Besin Zinciri ve Enerji Akışı
5 | 283
         
99 5. Sınıf Kuvvetin Ölçülmesi
6 | 360
         
100 5. Sınıf - Işığın Yayılması
4 | 616
         
101 Basit Makineler - Çıkrık
4 | 220
         
102 Basit Makineler - Eğik Düzlem
2 | 175
         
103 Basit Makineler - Kaldıraçlar
6 | 461
         
104 Basit Makineler - Makaralar
6 | 345
         
105 8. Sınıf - Türkiyede Kimya Endüstrisi
4 | 247
         
106 Maddenin Halleri
12 | 582
         
107 Maddenin Isı ile Etkileşimi
8 | 204
         
108 Asitler ve Bazlar
8 | 204
         
109 Canlıların Benzerlik ve Farklılıkları
3 | 346
         
110 Ayın Evreleri
5 | 968
         
111 Hayvanlar Alemi
7 | 2679
         
112 Kimyasal Tepkimeler
5 | 406
         
113 Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
9 | 3210
         
114 Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji
9 | 125
         
115 Pascal Prensibi ve Gaz Basıncı
7 | 2752
         
116 Sıvılarda Basınç
7 | 687
         
117 Katılarda Basınç
7 | 264
         
118 Adaptasyon (Çevreye Uyum)
7 | 205
         
119 Mutasyon ve Modifikasyon
6 | 2125
         
120 Akraba Evliliği
6 | 1592
         
121 Kalıtım - Temel Kavramlar ve Mendelin Çalışmaları
13 | 1130
         
122 DNA'nın Kendini Eşlemesi
10 | 1740
         
123 Güneşin Yapısı ve Özellikleri
5 | 310
         
124 Mevsimlerin Oluşumu
14 | 1442
         
125 Hava Olayları ve İklim
7 | 360
         
126 8. Sınıf Periyodik tablo
3 | 8
         
127 Kaldıraçlar
3 | 38
         
128 Eğik düzlem
2 | 10
         
129 Mevsimlerin Oluşumu sınav
4 | 2
         
130 Bitkiler Alemi Sınav
7 | 5
         
131 Bitkiler Alemi Sınav
4 | 2
         
132 Bulalım
1 | 1
         
133 Ayın Yapısı ve Özellikleri
5 | 799
         
134 Ayın Dönme Hareketleri
2 | 182
         
135 Ayın evreleri
12 | 1370
         
136 Güneşin yapısı ve özellikleri
7 | 994
         
137 Ay Dünya ve Güneşin Birbirlerine Göre Hareketleri
8 | 180
         
138 Memeliler sınav
3 | 9
         
139 Hayvanlar Alemi sınav
5 | 14
         
140 Canlıların Benzer ve Farklılıkları sınav
8 | 11
         
141 Canlıların Benzerlik ve Farklılıkları Sınav
8 | 17
         
142 Kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği sınav
10 | 4
         
143 Dünya Ay ve Güneşin birbirlerine göre hareketleri
8 | 10
         
144 Kimyanın sembolik dili sınav
11 | 18
         
145 Elementler sınav
8 | 4
         
146 Ayın Evreleri sınav
5 | 15
         
147 Ayın Evreleri sınav
7 | 19
         
148 Ayın dönme hareketi
9 | 36
         
149 Atom modelleri sınav
9 | 40
         
150 Ayın Yapısı ve Özellikleri Sınav
9 | 28
         
151 Kimya Disiplinleri sınav
6 | 2
         
152 Kimya Disiplinleri sınav
2 | 2
         
153 Güneşin yapısı ve özellikleri sınav
9 | 19
         
154 Güneşin büyüklüğü sınav
1 | 11
         
155 Güneşin şekli soru
1 | 8
         
156 Güneşin yapısı ve Özellikleri sınav
5 | 19
         
157 Katılarda basınç sınav
3 | 2
         
158 Katılarda basınç sınav
3 | 25
         
159 Sıvılarda basınç sınav
8 | 3
         
160 Pascal prensibi sınav
2 | 0
         
161 Pascal prensibi sınav
2 | 1
         
162 Fiziksel ve kimyasal değişim sınav
6 | 0
         
163 Fiziksel ve kimyasal değişim sınav
2 | 1
         
164 8. Sınıf Periyodik tablo sınav
7 | 2
         
165 8. Sınıf Periyodik tablo sınav
1 | 0
         
166 8. Sınıf Periyodik tablo sınav
2 | 2
         
167 Kimyasal Tepkimeler sınav
6 | 1
         
168 Kimyasal Tepkimeler sınav
4 | 0
         
169 Asitler ve Bazlar sınav
6 | 0
         
170 Asitler ve Bazlar sınav
4 | 4
         
171 Maddenin Isı ile Etkileşimi sınav
0 | 3
         
172 Kimya endüstrisi sınav
7 | 1
         
173 Kimya endüstrisi sınav
5 | 1
         
174 Kimya endüstrisi sınav
7 | 8
         
175 Basit makinelerin kullanım alanı sınav
1 | 1
         
176 Makaralar sınav
3 | 1
         
177 Kaldıraçlar sınav
7 | 7
         
178 Kaldıraçlar sınav
5 | 18
         
179 Eğik düzlem sınav
7 | 9
         
180 Besin zinciri sıra sende
4 | 5
         
181 Besin zinciri sıra sende
3 | 14