logo

Toprak, su, hava, hayvanlar ve bitkilerden hangisi ya da hangileri olmasaydı bizler yine de yaşamaya devam edebilirdik?

Çevre Nedir?

İnsanların, etkileşimde bulunduğu canlı ve cansız varlıkların hepsine çevre denilmektedir.

İnsanlar çevreleri sayesinde yaşamlarını devam ettirebilirler. Örneğin yiyeceklerimizin hepsini, giydiğimiz kıyafetleri, içtiğimiz suyu veya barınmak için kullandığımız malzemeleri hep çevremizden temin ederiz.

İnsan ve Çevre İlişkisi

Allah'ın bize sunduğu hava, su, toprak ve biyolojik çeşitlilik gibi kaynaklar, hayatımızın her yönünü etkiler. Bu nedenle, çevrenin insan için ne kadar önemli olduğunu anlamak ve ona değer vermek hayati bir gerekliliktir.

Çevre sınav

85
16

Çevremizden yalnızca beslenme amacıyla faydalanırız.
 
hava kirliliği, insan, su kirliliği, toprak kirliliği,küresel ısınma,çevre,çevre kirliliği
86
6

Canlı ve cansız varlıkların hepsi çevreyi oluşturur.
 
hava kirliliği, insan, su kirliliği, toprak kirliliği,küresel ısınma,çevre,çevre kirliliği
86
28

Bitkilerden   çevrenin bize sağladığı faydalardan bazılarıdır.
hava kirliliği, insan, su kirliliği, toprak kirliliği,küresel ısınma,çevre,çevre kirliliği
252
33

Çevremizden hangi amaçla faydalanırız? 

Doğru ifadeleri kutucuğa sürükleyiniz.

 
hava kirliliği, insan, su kirliliği, toprak kirliliği,küresel ısınma,çevre,çevre kirliliği
426
26

Canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu ortam

hava kirliliği, insan, su kirliliği, toprak kirliliği,küresel ısınma,çevre,çevre kirliliği
Yuva yapan bir kuş doğaya zarar verir mi?

İnsan ve Çevre İlişkisi

Hayvanlar yuvalarını yaparken çevrelerinden faydalanırlar ama bu esnada çevrelerine asla zarar vermezler.

Örneğin bir kuş, ağaç dallarını kullanarak yuva yapacaksa kedisine lazım olduğu kadar dal kullanır yani çevresini israf etmez

Fakat biz insanlar hayatlarımızı devam ettirmek için evler yaparken veya yiyecek üretirken hayvanlardan farklı olarak çevremize zarar verebiliyoruz.

Çevre kirliliğinin sonuçları nelerdir?

İnsanların çevresine zarar vermesi, bir dizi olumsuz sonuca yol açabilir. İşte bu zararların bazıları:

1. Ekosistem Bozulması: Kirlilik, ormansızlaşma, toprak erozyonu ve su kaynaklarının tükenmesi gibi insan faaliyetleri, doğal ekosistemleri bozabilir. Bu durum, bitki ve hayvan türlerinin yok olması, habitat kaybı ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi sonuçlara yol açabilir.

2. İklim Değişikliği: Fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma ve endüstriyel faaliyetler gibi etkenler, sera gazlarının atmosferde birikmesine neden olur. Bu durum da küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerine yol açar. Artan sıcaklıklar, ekstrem hava olayları, deniz seviyesinin yükselmesi gibi etkiler, doğal yaşamı ve insan topluluklarını olumsuz etkileyebilir.

3. Su ve Hava Kirliliği: Endüstriyel atıklar, kimyasal gübreler ve tarım ilaçları gibi kirleticiler, su kaynaklarının ve havanın kirlenmesine neden olur. Kirlilik, içme suyu kaynaklarının zarar görmesine, sucul ekosistemlerin tahrip olmasına, bitki ve hayvan türlerinin etkilenmesine ve insan sağlığının bozulmasına yol açabilir.

4. Sağlık Sorunları: Kirlilik, toksik kimyasallar ve hava kirliliği, solunum yolu hastalıkları, alerjik reaksiyonlar, kanser ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. İnsanların çevresine zarar vermesi, kendi sağlıklarını da olumsuz etkileyebilir.

Çevre kirliliğinin sonuçları sınav

136
28

Su kirliliği sıtma, hepatit, ishal gibi hastalıklara neden olabilir
 
hava kirliliği, insan, su kirliliği, toprak kirliliği,küresel ısınma,çevre,çevre kirliliği
140
30

Toprak kirliliği yalnızca toprakta yaşayan canlılara zarar verir
 
hava kirliliği, insan, su kirliliği, toprak kirliliği,küresel ısınma,çevre,çevre kirliliği
680
359

Su kirliliğinin neden olduğu bir hastalık

hava kirliliği, insan, su kirliliği, toprak kirliliği,küresel ısınma,çevre,çevre kirliliği
139
17

Toprak kirliliğinin bir nedeni de tarım ilaçlarının yanlış kullanılmasıdır.
 
hava kirliliği, insan, su kirliliği, toprak kirliliği,küresel ısınma,çevre,çevre kirliliği
138
76

Hava kirliliği   gibi problemlere yol açarak buzulların erimesine neden olur.
hava kirliliği, insan, su kirliliği, toprak kirliliği,küresel ısınma,çevre,çevre kirliliği
137
23

Çevre kirliliği   zarar vermektedir
hava kirliliği, insan, su kirliliği, toprak kirliliği,küresel ısınma,çevre,çevre kirliliği
415
129

Hava kirliliğinin insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini kutucuğa sürükleyiniz.

 
hava kirliliği, insan, su kirliliği, toprak kirliliği,küresel ısınma,çevre,çevre kirliliği

Alıştırmalar


İçindekiler
Okuma modu için tıkla