logo

4- Işığın Maddeyle Karşılaşması

Ali, bilgisayarı severdi. Bu nedenle zamanının büyük çoğunluğunu bilgisayar başında geçirirdi.

Bir gece yine bilgisayarı ile uğraşırken zaman hayli geç olmuştu.

4- Işığın Maddeyle Karşılaşması

Bu sırada kulağına gelen bir ses ile aniden irkildi!

4- Işığın Maddeyle Karşılaşması

Ardından kapı açılışını andıran başka bir ses ile korkusu iyice arttı!

4- Işığın Maddeyle Karşılaşması

Titrek bir ses ile;

- Kim var orada? diye seslendi ama cevap veren yoktu!

4- Işığın Maddeyle Karşılaşması

Ali, kapının altından süzülen ışığı görebiliyordu! Evet orada birileri vardı ve giderek kendisine yaklaşıyordu!

4- Işığın Maddeyle Karşılaşması

İsteksizce ve korkar adımlarla kapıya yaklaştı tekrar sordu;

- Kim var orada?

Fakat, ya karşıdaki onu duymuyordu ya da bilerek cevap vermiyordu!

4- Işığın Maddeyle Karşılaşması

İşte tam o sırada birden bire kapı açıldı!

Karışında karanlık bir şey vardı ve sanki havada uçuyor gibiydi! Gayri ihtiyari;

- Aneee! diye çığlık attı!

4- Işığın Maddeyle Karşılaşması

Ali'nin babası derhal içeri girip ışıkları açtı 

- Korkma yavrucuğum benim, Babacığın! diyerek Ali'yi sakinleştirdi!

Ali, ışık arkadan vurduğu için babasının yüzünü görememiş bu nedenle çok korkmuştu.

Korkudan tir tir titreyen Ali için bu korku iyi bir ders oldu! Gece geç saatlere kadar bilgisayar başında kalmaması gerektiğini çok iyi anlamıştı.

 • Ali, kapı kapalı olduğu halde ışıkların açık olduğunu nasıl anladı?
 • Işığın kapıdan geçemediği halde alttaki boşluktan geçmesinin nedeni ne olabilir?
 • Ali babasının yüzünü neden göremedi?

Işığın Madde ile Karşılaşması

Etkinlik yapalım

Işık hangisinden geçer?

Malzemeler:

 • Işık kaynağı,
 • Silgi,
 • Cam bardak,
 • Ayna,
 • Beyaz A4 kağıt,
 • Kalın karton,
 • Renksiz poşet

Öncelikle tabloyu defterimize çizelim.

CisimIşığı ne kadar geçirdi?Gölge oluştu mu?
Silgi

Cam bardak

Ayna

A4 kağıt

Kalın karton

Renksiz poşet


4- Işığın Maddeyle Karşılaşması

İşlem basamakları:
 1. Işık kaynağını açıp beyaz tahtaya doğrultun,
 2. Malzemeler kısmında verilen malzemeleri sırasıyla ışığın önüne bırakıp gözlem yapın.
 3. Gözlem sonuçlarını tabloya yazın.
 • Hangi cisimler ışığın tamamını geçirdi?
 • Hangi cisimler ışığı hiç geçirmedi?
 • Hangi cisimler ışığın bir kısmını geçirdi?

Işık bir madde ile karşılaştığı zaman maddeden geçebilir, maddeden yansıyabilir veya o madde tarafından geçişi engellenebilir.

Maddelerin ışığı geçirme durumlarına göre;

 1. Opak maddeler,
 2. Saydam maddeler,
 3. Yarı saydam maddeler olarak üç kısma ayrılır.

a- Opak maddeler

Tahta gibi maddeler ışığı geçirmezler bu tür maddelere opak maddeler denir.

Tahta, demir, duvar, kalın karton opak maddelere örnek verilebilir.

b- Saydam maddeler

Işığı geçiren maddelerdir. Bu tür maddelerin arkasındaki cisimleri görebiliriz.

Cam, su, hava gibi maddeler ışığı geçirebildikleri için saydam maddelere örnek verilebilir.

Siz olsaydınız hangi kapının arkasına saklanırsınız?

c- Yarı saydam maddeler

Işığı çok az geçirebilen maddelerdir. Yağlı kağıt, ince karton, perde yarı saydam maddelere örnek verilebilir.

Özetle

 • Işık maddelerden geçebilir, yansıyabilir veya hiç geçmeyebilir.
 • Işığı geçiren maddelere saydam maddeler denir.
 • Işığın geçmediği maddeler opak maddelerdir.
 • Işık çok az geçiyorsa bu maddelere yarı saydam madde denir.

Işığın madde ile karşılaşması alıştırma sınavı

293
151

Şekildeki ışık kaynağının önüne resimlerde verilen hangi cisim veya cisimler bırakılırsa beyaz tahta üzerinde gölge oluşmaz?

saydam, yarı saydam maddeler,Saydam maddeler,opak,saydam olmayan maddeler
148
56

Opak maddeler, ışığı   maddelerdir
saydam, yarı saydam maddeler,Saydam maddeler,opak,saydam olmayan maddeler
621
55

Kalın karton veya duvar gibi ışığı geçirmeyen maddeler

saydam, yarı saydam maddeler,Saydam maddeler,opak,saydam olmayan maddeler
157
69

Saydam olmayan maddeler ışığı biraz geçirdikleri için arkalarında bulunan cisimleri görebiliriz
 
saydam, yarı saydam maddeler,Saydam maddeler,opak,saydam olmayan maddeler
473
86

Arkadaşınız ile saklambaç oynadığınız zaman hangi cisimlerin arkasına saklanırsanız arkadaşınız sizi göremez?

Doğru ifadeleri kutucuğa sürükleyiniz.

 
saydam, yarı saydam maddeler,Saydam maddeler,opak,saydam olmayan maddeler
153
68

Yağlı kağıt gibi ışığı kısmen geçiren maddelere   madde denir
saydam, yarı saydam maddeler,Saydam maddeler,opak,saydam olmayan maddeler
150
28

Işığı tamamen geçiren maddelere saydam maddeler denir
 
saydam, yarı saydam maddeler,Saydam maddeler,opak,saydam olmayan maddeler

İçindekiler
Okuma modu için tıkla