logo

Aynı miktardaki su ve yağı ısıtırsak hangisi daha önce kaynar?

Hangisi Önce Kaynar?

Etkinlik yapalım!

Malzemelerimiz:

 • Biraz buz
 • Biraz katı yağ
 • 2 adet Erlenmayer
 • Termometre
 • Süre ölçer
 • 2 adet Isıtıcı

Erlenmayerlerden birine buz, diğerine katı yağı koyalım.

 Isıtıcıları çalıştırıp suyu ve sıvı yağı ısıtalım ardından sıcaklıklarımızı tabloya yazalım.


Su
Yağ
ZamanSıcaklıkDurumSıcaklıkDurum
Başlangıç369121518
Etkinlik sonucunda şu sorulara cevap arayalım:

 • Katı yağ ve Buz kaç derecede erimeye başladı?
 • Erime sırasında sıcaklık değişti mi?
 • Su ve sıvı yağ kaç derecede kaynama başladı?
 • Kaynama sırasında sıcaklıklar değişti mi?
 • Su yada yağın sıcaklık değişimleri ile erime ve donma noktaları neden aynı değildir?

Her saf maddenin belirli bir erime ve kaynama noktası vardır. Bu sıcaklıklar farklı maddeler için farklı değerdedir.

Yani, erime ve kaynama sıcaklıkları maddelerin ayırt edici özelliğidir.

Ayırt edici özellik nedir?

2- Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Ayırt edici özellik, bir maddeyi diğer maddeden ayıran özellik demektir. Bunu parmak izine benzetmek mümkündür tıpkı parmak izinin size ait olması gibi, ayırt edici özellikler maddeye aittir.

Örneğin bazı maddelere ait erime – donma ve kaynama sıcaklıkları tabloda verilmiştir.

MaddeErime – Donma SıcaklığıKaynama Sıcaklığı
Saf su0C100 0C
Demir1538 0C2862 0C
Sirke16 0C118 0C
Cıva-38 0C356 0C

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri - Sınav

49
26

Saf maddeler için ayırt edici özellikleri kutucuğa sürükleyiniz
 
donma,erime,kaynama,madde
13
4

1 g suyun kaynama sıcaklığı 100 g suyun kaynama sıcaklığına eşittir
 
donma,erime,kaynama,madde
12
1

Erime ve   saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir
donma,erime,kaynama,madde
12
5

İki farklı saf maddenin kaynama sıcaklığı  
donma,erime,kaynama,madde
74
5

Saf maddeler için ayırt edici bir özellik

donma,erime,kaynama,madde
14
3

Suyun kaynama noktası ile zeytinyağının kaynama noktası aynı olabilir
 
donma,erime,kaynama,madde
15
4

Saf maddenin katı halden sıvı hale geçtiği sıcaklığa   sıcaklığı denir
donma,erime,kaynama,madde

İçindekiler
Okuma modu için tıkla