logo

Etkinlik yapalım

Malzemeler

  • Biraz buz
  • Termometre
  • Süre ölçer
  • Erlenmeyer
  • Isıtıcı

Buzun ilk sıcaklığını ölçelim. Ölçümü yaptıktan sonra buzu behere yerleştirip 55 dakika boyunca ısıtalım.

5 dakikada bir sıcaklığı tekrar ölçelim. Ölçüm sonuçlarımızı aşağıdaki tabloya yazalım.

ZamanSıcaklıkDurum
0
5
10
15
30
45
50

Etkinlik sonucunda tablomuz şu şekilde olacaktır:

ZamanSıcaklıkDurum
0-10Katı
5-3Katı
100Katı + Sıvı (Erime başladı)
150Katı + Sıvı
300Katı + Sıvı (Erime bitti)
4545Sıvı
5080Sıvı
55100Sıvı + Gaz (Kaynama başladı)

1- Maddenin Hal Değişimi

Maddenin katı olarak bulunduğu halden sıvı hale geçmesine erime; sıvıdan, gaz haline geçmesine ise buharlaşma adı verilir. 

Etkinlikte gördüğümüz gibi ısı alan maddenin sıcaklığı genellikle yükselir fakat erime ve kaynama sırasında ise sıcaklık değişmez yani sabit kalır.

Erime ve Buharlaşma Sınav

30
2

Katı maddenin sıvı hale geçmesi 

buharlaşma,erime,kaynama
5
2

Buharlaşma her sıcaklıkta meydana gelebilir
 
buharlaşma,donma,erime,kaynama,kırağılaşma,süblimleşme,yoğuşma
20
3

Hangi olaylarda sıcaklık değişmez?
 
buharlaşma,donma,erime,kaynama,kırağılaşma,süblimleşme,yoğuşma
5
2

Sıcaklık kaynama sırasında yükselirken, erime sırasında değişmez.
 
buharlaşma,donma,erime,kaynama,kırağılaşma,süblimleşme,yoğuşma

Soğuma

Peki yukarıdaki su buharını soğumaya bırakırsak ne olur?

1- Maddenin Hal Değişimi

Bir tabağa bir kaç tane buz bırakıp sudan yukarıya doğru yükselen su buharının üzerinde tutarsak tabağın alt kısmının ıslandığını fark ederiz. Buhar soğuk bir yüzeye rast geldiğinde hızlı bir şekilde ısı kaybederek tekrar su haline gelir bu duruma YOĞUŞMA adı verilir.

Sıvıyı daha fazla soğumaya bıraktığımızda sıvı bir süre sonra katı hale geçecektir bu olaya donma denir.

Katı maddenin ısı alarak doğrudan gaz haline geçmesine ise süblimleşme adı verilir. Bu olayın tersine ise yani gaz halinden doğrudan katı hale geçmesine kırağılaşma denir.

Isınma ve soğuma durumlarını tek bir gösterimde belirtecek olursak şekildeki gibi bir gösterim elde etmiş oluruz.

Alıştırmalar


İçindekiler
Okuma modu için tıkla