logo

Maddelerin tanecikli yapılara sahip olduklarını biliyoruz. Hatırlayacak olursak maddeleri; katı, sıvı ve gaz olarak üç hale ayırmıştık. Bu hallerin tanecikli yapılarını çizmek istersek şekildeki gibi bir çizim yapabiliriz.


Fakat gerçekten de tanecikler bizim çizdiğimiz gibi yuvarlak top şeklinde midir?

İnşallah, bu konumuzda maddelerin tanecikli yapılarının nasıl bir şey olduklarını öğreneceğiz.

Maddenin Tanecikli Yapısı

1- Atomun Yapısı

Madde, hacmi ve kütlesi olan herşeydir. Örneğin cam, hacmi ve kütlesi olduğu için madde olarak kabul edilirken; akıl, bunlara sahip olmadığı için madde olarak kabul edilmez.

Bardak, hacmi ve kütlesi olduğu için maddedir fakat sevgi madde değildir!

Bununla beraber maddeyi atomlardan meydana gelen yapılar şeklinde de tarif etmek de mümkündür.

O halde atom nedir?

Sizce bir kağıdı durmadan ikiye bölsek, bu işlemi nereye kadar sürdürebiliriz?

Büyük ihtimalle bu soruya en küçük parçaya ulaşıncaya kadar bölebiliriz diye bir cevap verirsiniz.

Önceki zamanlarda da insanlar bunu düşünmüşler ve bölünmeyecek kadar küçük bir parçacık olduğunu söyleyerek buna bölünemez parça anlamına gelen "Atomus" ismini vermişlerdir.


Atom, temel olarak üç parçacıktan meydana gelir. Bunlar elektron, proton ve nötron’dur.


İçindekiler
Okuma modu için tıkla