logo

Doğanın güzelliği ve etkileyici gücü her zaman bizi büyülemiştir. Ancak, doğal afetler olarak adlandırdığımız olaylar, bu gücün bazen yıkıcı bir şekilde ortaya çıkmasına neden olabilir. Deprem, sel, heyelan, fırtına ve kasırgalar, doğal afetlerin en yaygın olanlarıdır. 

Peki, bu olayların arkasında neler yatar? Bu yazımızda, bu doğal afetlerin nedenlerini anlamaya çalışacağız.

1. Deprem

Depremler, yer kabuğunda meydana gelen enerjinin serbest bırakılması sonucu ortaya çıkar. Yer kabuğu herzaman hareket halindedir. Bu hareket sonucunda yerin bazı noktalarında sıkışmalar sonucunda enerji birikir.

Bu enerjinin büyük bir kısmı, fay hatları boyunca birikir ve zamanla gerilim artar. Gerilme noktası aşıldığında, bir fay boyunca enerji aniden serbest bırakılır ve yer sarsıntısı meydana gelir.

2. Sel

Seller genellikle yoğun yağışlar veya ani kar erimeleri sonucunda ortaya çıkar. Bu durumda, toprak suyu tutmada yetersiz kalır ve su birikir. 

Toprak doygun hale geldiğinde, aşırı suyun bir yerden diğerine akması için yeterli alan kalmaz ve sel meydana gelir.

3. Heyelan

Heyelanlar, eğimli yamaçlarda yer alan toprak, kaya veya diğer malzemelerin yerçekimi etkisiyle hareket etmesi sonucu ortaya çıkar. Heyelanlara neden olan faktörler arasında yağışlar, toprak sıkışması, yer sarsıntıları veya insan faaliyetleri sayılabilir. 

Aşırı su, toprağın gevşemesine ve kayganlaşmasına neden olabilir, böylece yamaç aşağı doğru kayar ve heyelan meydana gelir.

4. Fırtına

Fırtınalar, atmosferdeki hava hareketleriyle ilgili karmaşık bir dizi faktörün birleşmesiyle ortaya çıkar.

Fırtınaların hızları 90 km/h ile 120 km/h arasında değişmektedir.

5. Kasırga

Kasırgalar, büyük ölçekli, şiddetli fırtınalardır. Okyanus suyunun üzerinde gelişirler ve güçlü rüzgarlarla, yoğun yağışlarla bslenirler.

Kasırgalar, genellikle yaz aylarında ve sıcak suyun olduğu okyanus kıyı bölgelerinde oluşur.

Yıkıcı Doğal Afetler

65
21

Şiddetli yağışlar soncunda meydana gelen su taşkınlarına heyelan denilmektedir.
 
fırtına, heyelan, kasırga, sel, volkanik patlama,deprem
201
55

Sel denilen yıkıcı doğal olaya neden olan etmenleri kutucuğa sürükleyiniz.

 
fırtına, heyelan, kasırga, sel, volkanik patlama,deprem
407
20

Yer kabuğunda meydana gelen sarsıntılardır.

fırtına, heyelan, kasırga, sel, volkanik patlama,deprem
69
18

Hızı 90 km/h ile 120 km/h arasında değişen şiddetli rüzgarlara fırtına denilmektedir.
 
fırtına, heyelan, kasırga, sel, volkanik patlama,deprem
69
6

Okyanusa kıyı şehirlerde görülen şiddetli fırtınalara   denilmektedir.
fırtına, heyelan, kasırga, sel, volkanik patlama,deprem
486
31

Hızı saate 120 km'den daha şiddetli rüzgalardır.

fırtına, heyelan, kasırga, sel, volkanik patlama,deprem

Alıştırmalar


İçindekiler
Okuma modu için tıkla