logo

Bulalım

23
33

Sizce resimde gösterilen canlılardan hangisinin soyu tükenirse geriye kalan canlıların tamamı ölür?

fotosentez, klorofil, çiçekli bitki, çiçeksiz bitki,bitki

Size de garip geldi öyle değil mi?

Eğer bitkilerin soyu tükenirse bizler dahil tüm canlıların da soyu tükenecektir.

Peki bunun sebebi nedir?

Bitkiler Alemi

Bitkiler, beslenmek için diğer canlılara ihtiyaç duymazlar yani kendi besinlerini kendileri yapabilirler.

Bu olaya fotosentez denilmektedir.

Fakat bitkiler dışında kalan canlılar ise besinlerini diğer canlıları yiyerek karşılarlar bundan dolayı tüm canlılar doğrudan ya da dolaylı olarak bitkilere bağımlıdırlar.

Kısacası, insanlar, kuşlar, arılar ve diğer tüm tüketiciler besin ihtiyaçlarını bitkilerden karşılarlar.

Gelin hep beraber bizim için hayati öneme sahip bitkileri yakından tanıyalım.

Bitkiler Alemi

Dinozorların neslinin tükenmesi ile ilgili bir teoride bu canlıların gök taşının yeryüzüne çarpması sonucu öldüklerini söyler fakat dinozorların ölüm nedeni bu gök taşı değildir. 

Gök taşı dünyaya çarptıktan sonra atmosfere büyük bir toz bulutu karışır. Bu toz bulutu güneş ışıklarının yeryüzüne ulaşmasını engeller. Güneş ışığını alamayan bitkiler, zamanla kurumaya ve ölmeye başlar. Bitkilerin ölmesi sonucunda yiyecek bulamayan dinozorlar da zamanla ölürler böylece nesilleri tükenmiş oldu. 

Bütün bitkilerde ortak olarak kök, gövde ve yaprak da bulunurken bazılarının yapısında ayrıca çiçek de yer almaktadır.

Bu nedenle bizler, bitkileri yapısal özelliklerine göre, çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler olarak iki gruba ayırmaktayız.

Çiçekli bitkiler

Çiçekli bitkiler

Bu bitkilere örnek; menekşe, lale, kaktüs, gül, elma verilebilir.

Çiçekli bitkiler; kök, gövde ve yapraklara ek olarak çiçeğe de sahip oldukları için tohumla çoğalırlar.

Bitkiler Alemi

Kök:

Bitkiyi toprağa bağlayan kısımdır. Kökün görevleri kısaca şunlardır;

  • Bitkiyi toprağa bağlar,
  • Topraktan su ve mineral alır,
  • Bazı bitkilerde besin depolar

Bitkiler Alemi

Gövde:

  • Bitkiyi dik tutar,
  • Kökten alınan suyu ve minerali yaprak veya çiçeklere taşır

Bitkiler Alemi

Yaprak: Fotosentez yaparak bitkiye besin üretir.Yapraklar genellikle yeşil renklidir. Yapılarında bulunan ve klorofil adındaki organel sayesinde güneş ışığını kullanarak besin üretebilir. 

Bitkiler Alemi

Allah, birçok bitkinin yapraklarını sonbahar mevsiminde döker. Bunun nedeni yaprakların bu mevsimde az miktarda besin üretmeleridir. Böylece bitkiler depoladıkları besin ile ilkbahar mevsimine kadar yaşamını devam ettirebilirler. Ayrıca yapraklar yere döküldükten sonra toprağa karışarak toprağın verimli olmasını da sağlar.

Bitkiler Alemi Sınav

9
1

 , bitkiyi toprağa bağlayan kısımdır.
fotosentez, klorofil, çiçekli bitki, çiçeksiz bitki,bitki
28
6

Çiçekli ve çiçeksiz bitkilerde ortak olarak bulunan yapıları kutucuğa sürükleyiniz

 
fotosentez, klorofil, çiçekli bitki, çiçeksiz bitki,bitki
19
7

Sonbahar mevsiminde bitkilerin yapraklarını dökmelerinin onlara faydasını kutucuğa sürükleyiniz
 
fotosentez, klorofil, çiçekli bitki, çiçeksiz bitki,bitki
8
3

Bitkilerde yapraklar,   yaparak bitki için besin üretirler.
fotosentez, klorofil, çiçekli bitki, çiçeksiz bitki,bitki

Çiçek:

Bitkinin üreme organıdır. Hoş kokuları ve güzel renkleri sayesinde böcekleri kendilerine çekerek tozlaşma ile tohum meydana getirebilir ve uzaklara yolladıkları bu tohumlar ile nesillerini devam ettirebilirler. 

Bitkiler Alemi

Çiçek;

  1. Erkek organ
  2. Dişi organ
  3. Taç yaprak
  4. Çanak yaprak 

olarak dört kısımda incelenir.

Çiçeksiz bitkiler

Yalnızca kök, gövde ve yaprakları olan bitkilerdir. Karayosunu, eğrelti otu, kibrit otu bu grupta yer alır.

Çiçeksiz bitkilerin kökleri çiçekli bitkiler kadar gelişmiş değildir!

Bitkiler Alemi Sınav

5
2

Tüm bitkilerde tohum oluşumu görülür
 
fotosentez, klorofil, çiçekli bitki, çiçeksiz bitki,bitki
25
1

.... bitkilerde çiçek denilen organ yoktur. Bu nedenle bu tür bitkilerde tohum oluşmaz.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere gelmesi gereken kelime nedir?

fotosentez, klorofil, çiçekli bitki, çiçeksiz bitki,bitki
6
2

 , erkek organın tepesindeki polenin dişi organın tepesine taşınması olayıdır.
fotosentez, klorofil, çiçekli bitki, çiçeksiz bitki,bitki
5
4

Çiçeğin parlak renkte olmasının nedeni hayvanları cezbederek tozlaşmayı sağlamaktır
 
fotosentez, klorofil, çiçekli bitki, çiçeksiz bitki,bitki
16
4

Çiçeğin kısımlarını kutucuğa sürükleyiniz.
 
fotosentez, klorofil, çiçekli bitki, çiçeksiz bitki,bitki
4
2

Tozlaşmanın büyük bir kısmı böcekler tarafından tamamlanır
 
fotosentez, klorofil, çiçekli bitki, çiçeksiz bitki,bitki
29
10

Seçeneklerde verilen bitkilerden çiçeksiz olanları seçiniz.

fotosentez, klorofil, çiçekli bitki, çiçeksiz bitki,bitki

Alıştırmalar


İçindekiler
Okuma modu için tıkla