logo

Arama sonucu1- Atom Modelleri

<p>Atom hakkındaki bilgilerimiz tarih içinde nasıl bir gelişme göstermiştir?</p>

2- Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Maddeleri oluşturan tanecikler atomlar veya moleküller olabilir. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması konusunda atomları bir arada tutan ve molekülleri bir arada tutan bağları göreceğiz.