Türkiyede Kimya Endüstrisi
Madem geldin Dünya'ya, otur çalış Kimya'ya!
Türkiyede Kimya Endüstrisi - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi

Türkiyede Kimya Endüstrisi

Yazar: Veysel Benek, Okunma Sayısı: 139, Tarih: 16 Şubat 2019, Güncelleme: 21 Şubat 2019, Önerilen süre: 2 ders saati

Kimya endüstrisi tarafından üretilen bazı ürünler aşağıda verilmiştir.

 

Ülkemizde Kimya sektörü her geçen gün gelişmekte olan bir sektördür. Aşağıda Osmanlı zamanından, günümüze kadar Kimya sektöründe meydana gelen gelişmeler yer almaktadır

Osmanlı'da Kimya Endüstrisi

Osmanlı devletinin ilk yıllarından sanayi devrimine kadar genellikle küçük ölçekli iş yerleri mevcuttu ve buralarda genellikle elbise, barut, zeytinyağı gibi maddeler  üretilirdi fakat Sanayi Devriminden sonra Osmanlı'da bir çok fabrika kurulmuştur.

Tanzimat Döneminden Sonra Osmanlı'da Kimya Endüstrisi

Tanzimat Fermanından sonra Osmanlı Devletinde kurulan bazı fabrikalar şunlardır;

  1.  Zeytinburnu Demir Fabrikası
  2. Veliefendi Basma Fabrikası
  3. İzmit Çuka Fabrikası
  4. Feshane ve Hereke Kumaş Fabrikası (1) 

Türkiye'de Kimya Endüstrisi

Cumhuriyetin ilanından sonra Kimya alanında meydana gelen bazı gelişmeleri şöyle sıralamak mümkündür;

  1. 26 Kasım 1926 Alpullu Şeker fabrikası
  2. 1935 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Sosyetesi
  3. 14 Haziran 1935 yılında TBMM tarafından kabul edilen yasa ile MTA (Maden Tetkik Arama) kuruldu
  4. 1938 Gemlik Suni İpek fabrikası
  5. 1955 yılında Türkiye’nin ilk petrol rafinerisi olan Batman Rafinerisi devreye alınmasınya TÜPRAŞ kuruldu
  6. 1965 PETKİM kuruldu 

Kimya Sektöründe İş Olanakları

Kimya bir ülkenin gelişmişliğinin göstergesidir bu nedenle "Madem geldin Dünya'ya otur çalış Kimya'ya" sözü çok sık kullanılır. Kimya sektöründe istihdam edilebilecek sektörler geniş bir yelpazeye sahiptir. Kimyacılar bu sektörlerde Kimyager, Biyokimyager, Laborant, Kimya Mühendisi, Kimya Teknisyeni pozisyonlarında çalıştırılır.

Kimyager: Kimyasal bileşikler üzerine araştırmalar yapan kişilerdir. Yeni ilaç üretimi gibi uğraş alanı vardır.

Biyokimyager: Üretilen ürünün canlı dokusu üzerindeki etkisini araştırır.

Laborant: Uzmanlar tarafından istenilen analizleri yapar. Örneğin doktor hasta için analizler ister laborant bu analizleri yaparak doktora raporu sunar

Kimya Mühendisi: Kimya alanında araştırma yaparak üretilen ürünün daha kullanışlı hale gelmesi için çalışmalar yapar.

Kimya Teknisyeni: Laboratuvarın tasarımı, buralara kurulacak cihazların kurulması, cihazların bakımı gibi hizmetlerde bulunur.

Türkiye'nin Kimya Sektöründeki İthalat ve İhracat Verileri

Aşağıda ülkemizin Kimya sektöründeki ithalat ve ihracat verileri verilmiştir.

Kimya Sektörü ihracat verileri (2014 - 2015)
Ülkemizin kimya sektöründeki ihracat verileri [2014 - 2015](2)
Kimya Sektörü ihracat ve ithalat verileri (2014 - 2015)
Ülkemizin kimya sektöründeki ihracat ve ithalat verileri [2014 - 2015](2)

 

Grafiklere baktığımız zaman ülkemizin  "Mineral Yakıtlar/Yağlar" ile "Plastik ve Plastikten Mamul Eşya" ürünlerinde en fazla ihracat  ve en fazla ithalat yaptığını ayrıca, Kimya sektöründe halen dışa bağımlı olduğumuzu görmekteyiz.

 

Kaynakça

1- DAMLIBAĞ, F . (2013). OSMANLI DEVLETİ'NDE SANAYİ FİNANSMAN METODU OLARAK FABRİKA İMTİYAZ SİSTEMİ. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 62 (2), 197-222. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iuifm/issue/863/9615

2- https://ticaret.gov.tr/data/5b87000813b8761450e18d7b/Kimya.pdf (Erişim 17.02.2019)
Kim Ne Demiş?


Henüz yorum eklenmedi!

Yorum yap

Doğru - Yanlış

8. Sınıf - Türkiyede Kimya Endüstrisi
Doğru-Yanlış Soruları
: 24 | : 20

Boşluk Doldurma

8. Sınıf - Türkiyede Kimya Endüstrisi
Boşluk Doldurma Soruları
: 88 | : 20

Çoktan Seçmeli

8. Sınıf - Türkiyede Kimya Endüstrisi
Test Soruları
: 69 | : 20