Basınç ve Fiziksel Olay - ÜDT - Test Soruları - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi

Basınç ve Fiziksel Olay - ÜDT

İlgili içerik: 8. Sınıf - Basınç ve Fiziksel Olaylar

Görüntüleme sayısı : 492


Soru 1

Bir Serçe kuşunun havada süzülürken zamana göre kuşa uygulanan açık hava basıncını gösteren dört adet grafik yukarıda verilmiştir.

Serçe'nin zamana göre yüksekliğini gösteren veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Zaman (dk) Yükseklik (m)
1 30
5 50
10 60
15 60
20 40

Yükseklik arttıkça açık hava basıncının azaldığı bilindiğine göre verilen hangi grafik Serçe kuşuna uygulanan basıncı göstermektedir?

Veysel Benek

II
IV
III
I

Soru 2

Linux kullanıcılarının sevdiği oyunlardan biri olan TUXRACER isimli oyunda bir penguen yüz üstü kayarak yarışmaktadır.

Bu oyundaki yarışa benzer olarak iki sevimli penguen yarışmak istemektedir. Penguenlerin ağırlık ve yüzey alanı bilgileri aşağıdaki gibidir;

  Ağırlık Yüzey Alanı
A Pengueni 20 N 1 m2
B Pengueni 16 N 0,8 m2

 

Cismin ağırlığının, yüzey alanına oranı katılarda basıncı verdiği biliniyor. 

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki olay hakkında yapılan yorumlardan hangisi doğru olur? 

Veysel Benek

B Pengueninin yüzey alanı daha küçüktür bu nedenle bu Penguenin yere yaptığı basınç daha fazladır
Yarış sırasında B Pengueninin bıraktığı izin derinliği diğer penguene göre daha fazla olacaktır
A Pengueninin ağırlığı daha fazladır. Ağırlık/Yüzey alanı formülüne göre bu penguenin basıncı daha büyük olacaktır
A ve B penguenlerinin yarışırken geride bıraktıkları izlerin derinlikleri eşit olur

Soru 3

Şilan, Özlem ve Rabia bir birini seven üç kafadar arkadaştır ve "Katı basıncının ağırlık ve yüzey alanı ile ilişkisini" göstermek amacıyla bir etkinlik yapıyorlar.

Bu etkinlik için öncelikle kendi ağırlıklarını belirleyerek bunu aşağıdaki tabloya kaydediyorlar.

  Ağırlık
Şilan 500 N
Özlem 520 N
Rabia 480 N

Sonra numaraları farklı üç adet ayakkabı hazırlayarak bu ayakkabıları A, B, C şeklinde etiketleyerek aşağıda verilen tabloyu meydana getiriyorlar.

  Numara
A 35
B 38
C 36

Son olarak üç arkadaş ayakkabıları sırasıyla giyerek uyguladıkları basınçları not alıyorlar.

Üç kafadarın katırlarda basınç - ağırlık, basınç - yüzey alanı ilişkisini öğrenebilmek için sırasıyla hangi etkinliği yapması doğru olacaktır?  

Veysel Benek

Öncelikle Şilan kardeşimiz her ayakkabıyı giyip basıncı hesaplaması ile katırlarda basınç - yüzey alanı ilişkisi bulunur.

Sonra üç arkadaşın aynı ayakkabıyı giyip uyguladıkları basıncı bulması ile basınç - ağırlık ilişkisi hesaplanır

Rabia, Şilan ve Özlem kardeşlerimizin tüm ayakkabıları giyip basıncı hesaplaması ile katırlarda basınç - yüzey alanı ilişkisi bulunur.

Sonra Rabia kardeşimizin A etiketli ayakkabıyı giyip uyguladıkları basıncı bulması ile basınç - ağırlık ilişkisi hesaplanır

Rabia ve Özlem kardeşlerimizin B etiketli ayakkabıyı giyip basıncı hesaplaması ile katırlarda basınç - yüzey alanı ilişkisi bulunur.

Sonra Şilan kardeşimizin A ve C etiketli ayakkabıları giyip uyguladıkları basıncı bulması ile basınç - ağırlık ilişkisi hesaplanır

Şilan kardeşimizin A etiketli ayakkabıyı giyip basıncı hesaplaması ile katırlarda basınç - yüzey alanı ilişkisi bulunur.

Sonra Şilan ve Rabia kardeşlerimizin B ve C etiketli ayakkabıları giyip uyguladıkları basıncı bulması ile basınç - ağırlık ilişkisi hesaplanır

Soru 4

Halil, işlettiği bakkal için şehir merkezinden satın aldığı krakerleri aracına yükleyerek köyüne dönmektedir.
Fakat şehir merkezinde iken krakerlerin ambalajları normal şişkinlikte olduğu halde köyüne yaklaştığında bu ambalajların şiştiğini fark etmiştir.

Köye yaklaştıkça ambalajların şişmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Veysel Benek

Şehir merkezinde havadaki karbondioksit oranı daha yüksektir bu nedenle ambalajlar şehirden köye doğru hareket ettikçe şişmeye başlamıştır
Köyün rakımı şehir merkezine göre daha yüksektir ve rakım arttıkça açık havanın basıncı da azalmıştır bu durum ambalajın şişmesine neden olmuştur
Araç yüksek hızla hareket ettiğinden hızla esen hava tanecikleri ambalajın üzerinde daha büyük bir basınç oluşturmuştur. Artan basınç ambalajın şişmesine neden olmaktadır
Şehir merkezinin sıcaklığı köyün sıcaklığına göre daha fazladır bu nedenle açık hava basıncı azalmış ve ambalajlar şişmeye başlamıştır

Soru 5

İçinde su bulunan cam bir şişe a, b ve c noktalarından deliniyor. Deliklerden akan suyun düştüğü noktalar 1, 2 ve 3 olarak işaretlendikten sonra aşağıdaki sorular cevaplanıyor.

  1. Şişenin deliklerindeki sıvı basınçların büyüklük sıralaması a > b > c şeklinde midir?
  2. Deney, yüksekliği farklı yerlerde yapılsaydı 1, 2 ve 3 uzaklıkları ilk duruma göre değişir miydi?
  3. Şişeye su yerine yağ bırakılsaydı 1, 2 ve 3 uzaklıkları önceki duruma göre azalır mıydı?

Sorular, Evet (E) veya Hayır (H) şeklinde cevaplandırılırsa aşağıdakilerden hangisi gibi bir sonuç elde edilir? (yağın yoğunluğu daha küçüktür)

Veysel Benek

H-H-E
H-H-H
E-E-H
E-E-E

Soru 6

Murat eline aldığı boş bir şişeyi önce boş iken açık ağzına hızlıca avucunun içi ile vuruyor. Sonra şişeyi su ile doldurup işlemi tekrarlıyor. İlk durumda şişede her hangi bir değişiklik olmazken, ikinci durumda şişenin alt kısmının yukarıda verildiği gibi kırıldığını müşahade ediyor.

Murat abimizin yaptığı bu etkinlik için yapılan yorumlar şu şekildedir:

Ayhan Murat abimiz şişeye su yerine yağ bıraksaydı yine aynı sonucu elde ederdi
Burhan İlk durumda şişenin kırılmamasının nedeni gazların basıncı iletmemesidir
Ceyhan Hidrolik frenlerin ve damperli arabaların çalışma ilkesi ile Murat abimizin yaptığı işlemin çalışma ilkesi aynıdır
Dalyan Sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her tarafa aynen iletirler bu nedenle yapılan işlemde Murat abimiz az kuvvetle şişeyi kırabilmiştir

 

Yukarıdaki yorumlardan hangisi yada hangileri doğrudur?

Veysel Benek

Ayhan, Ceyhan ve Dalyan
Ayhan ve Ceyhan
Burhan ve Dalyan
Ayhan, Burhan, Ceyhan ve Dalyan