Periyodik Tablonun Yapısı - Doğru Yanlış Çalışmaları - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi
D
Y

Periyodik Tablonun Yapısı

Aşağıdaki sorularda doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y seçeneğini taşıyınız

Periyodik tabloda dikey sütunlara grup adı verilir
Soygazlar bileşik oluşturmazlar
Hg hariç tüm metaller oda sıcaklığında katı halde bulunur
Metaller ısı ve elektriği iletmezler
Önemli bir yarı metal olan Bor en fazla ülkemizde bulunur
Periyodik tabloda 18 tane periyot bulunur
Metaller periyodik tablonun sol tarafında yer alır
Ametaller kendi aralarında bileşik yapamazlar bu nedenle doğada çok fazla bulunur
1A grubuna özel olarak Soygazlar adı verilir