Sembolleri
meteorolog
hava olayları
el işaretlerini
iklim
meteoroloji
Klitamatolog

Hava Hareketleri

1
Hava olayları ile ilgilenen bilim dalına denir
2
Hava durumu uzmanları hava hareketlerini belirtmek için kullanırlar
3
Meteorologlar , klimatologlar ise konusunda uzman kişilerdir
4
Televizyon programlarında hava durumunu sunan her kişi değildir