Mevsimlerin Oluşumu - Test Soruları - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi

Mevsimlerin Oluşumu

İlgili içerik: Mevsimlerin Oluşumu

Görüntüleme sayısı : 616


Soru 1

Yukarıda Dünya'nın güneş etrafında dolanması gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Veysel Benek

IV numaralı konumda Güney yarım kürede ağaçlar çiçek açıyordur
III numaralı yere 21 Haziran yazılabilir
II konumunda iken kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi yaşanır
I konumunda iken Güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyordur

Soru 2

Mustafa bir cismin gölgesinin boyunun aylara göre nasıl değiştiğini gösteren bir etkinlik yapmak istiyor.

Bunun için güneş ışınlarının ulaşabildiği yere bir çubuğu şekildeki gibi diktikten sonra aşağıda verilen tarih ve saatlerde cismin gölgesinin boyunu ölçüyor.

Başlangıç Aralık, 12:00
1. Ölçüm Şubat, 12:00
2. Ölçüm Nisan, 12:00
3. Ölçüm Haziran, 12:00

Başlangıç sırasında meydana gelen gölgenin boyunun cismin boyundan daha uzun olduğu bilindiğine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? 

Veysel Benek

Ölçümün yapıldığı yer kuzey yarım kürede yer almaktadır
Ölçümün yapıldığı yerde Aralık ayında birim yüzeye düşen ışık miktarı Haziran ayına göre daha fazladır
Şubat'ta ölçülen gölgenin boyu, Nisan ayında ölçülen gölgenin boyundan daha kısadır
Gölgenin boyunun en uzun olduğu ölçüm 3. ölçümdür

Soru 3

Yukarıda birim yüzeye düşen ışık miktarının aylara göre dağılımını gösteren bir grafik yer almaktadır.

Bu grafik hakkında aşağıda yapılan hangi yorum doğrudur?

Veysel Benek

Bu grafiğe göre Temmuz ayında kuzey yarım küreye düşen ışık miktarı en azdır
Ocak ayından Temmuz ayına doğru giderken havalar giderek ısınmaktadır
Grafiğin temsil ettiği yarım kürede en uzun gece Aralık ayında yaşanmaktadır
Bu grafik Güney yarım kürede birim yüzeye düşen ışık miktarını göstermektedir

Soru 4

Dünyanın kendi etrafında dönmesi ile ilgili hangisi yanlıştır?
Veysel Benek

Gece ve gündüz meydana gelir
Dünyanın kendi etrafında dönmesi ile yıl oluşur
Bir dönüşünü 24 saatte tamamlar
Dünyanın kendi etrafında dönmesi ile gün oluşur

Soru 5

Mevsimlerin oluşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Veysel Benek

Yeryüzü şekillerinin engebeli olması
Güneş ışıklarının atmosferden geçmesi
Dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaşması
Dünyanın ekseninin eğik olması

Soru 6

Dünya'nın Güneş etrafında bir tur dönmesi ile hangisi oluşur?
Veysel Benek

Yıl
Hafta
Gün
Gece - Gündüz