Soru 1

zorluk derecesi
Sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her yöne aynen iletirler

Aşağıda verilenlerden hangisi sıvıların bu özelliğinden faydalanılarak yapılmamıştır?
Çivilerin uçlarının sivri yapılması
Su cenderesi
Hidrolik fren sistemi
Berber koltukları
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 2

zorluk derecesi
Pet şişenin yan taraflarına bir basınç uyguladığımız zaman suyun üstten fışkırarak aktığını görürüz.

Yukarıdaki durum aşağıda verilen özelliklerden hangisi ile açıklanır?
Yoğunluk sıvılarda basıncı değiştiren bir etkendir
Sıvılarda basınç kabın şekline bağlı değildir
Sıvılara uygulanan basınç sıvının her tarafına iletilir
Sıvılarda basınç derinlik ile doğru orantılıdır
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 3

zorluk derecesi zorluk derecesi
58
Yukarıdaki su cenderesinde ufacık farenin kocaman fili dengelemesi sıvıların hangi özelliği ile ilgilidir?
Sıvıların yoğunluğu arttıkça uyguladıkları basınç ta artar
Sıvılarda basınç kabın şekline bağlı değildir
Sıvı basıncı derinlik ile doğru orantılıdır
Sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her tarafa iletirler
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 4

zorluk derecesi zorluk derecesi
I - Hidrolik fren sistemi
II - Krampon ayakkabılar
III - Su cendereleri
IV - Hidrolik kepçeler


Yukarıda basınçtan yararlanarak tasarlanan ürünler belli bir özelliklerine göre gruplandırılırsa hangisi dışarıda kalır?
II
IV
III
I
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)