Soru 1

zorluk derecesi zorluk derecesi
İrem Kaldıraçlar; kullanım yerlerine göre, desteğin ortada olduğu, yükün ortada olduğu ve kuvvetin ortada olduğu kaldıraçlar olarak üç kısımda gruplanır
Meryem Desteğin ortada olduğu kaldıraçlarda her zaman kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır
Şevval Cımbız, destek noktasının ve yükün uçlarda olduğu kaldıraçlara örnek verilebilir

İrem, Meryem ve Şevval kardeşlerimizin kaldıraçlar hakkında yaptıkları yorumlar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Sadece İrem kardeşimiz doğru bilgi vermiştir
İrem ve Şevval arkadaşlarımızın yorumları doğrudur fakat, Meryem arkadaşımız yanlış bilgi vermiştir
Meryem kardeşimizin söyledikleri doğrudur fakat İrem ve Şevval kardeşlerimiz yanlış bilgi vermişlerdir
Üç kardeşlerimizin de verdiği bilgiler hatalıdır

Soru 2

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
155

Havin, 10 N, 20 N ve 35 N'luk üç ağırlığı yukarıdaki kaldıracın A, B, C, D, E ve F noktalarına asarak kaldıracı dengeye getirmek istiyor.

Havin kardeşimiz bu üç ağırlığı hangi noktalara asarsa kaldıraç yatay olarak dengede kalacaktır?

(Aralıklar eşit olarak bölümlendirilmiştir)Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
35 N, B noktasına
20 N, D noktasına
10 N, E noktasına asılırsa
35 N, B noktasına
20 N, D noktasına
10 N, F noktasına asılırsa
35 N, B noktasına
20 N, E noktasına
10 N, F noktasına asılırsa
35 N, A noktasına
20 N, E noktasına
10 N, D noktasına asılırsa

Soru 3

zorluk derecesi zorluk derecesi
156

Aylin ve kardeşi tahterevallide eğlenmek istiyorlar. Aylin'in kardeşinin Aylin'den daha hafif olduğu bilinmektedir.

Aylin'in kardeşi tahterevallinin A noktasına oturduğunda, Aylin hangi noktaya oturursa iki sevecen kardeş dengede kalamaz? (Aralıklar eşit uzaklıktadır)Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
3
4
2
1

Soru 4

zorluk derecesi zorluk derecesi
157

Yukarıda verilen kaldıraç için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
P yükü destek noktasına yaklaştırılırsa uygulanan kuvvet azalır
Bu tür kaldıraçlara örnek kürek verilebilir
Bu tür kaldıraçlarda her zaman kuvvetten kayıp, yoldan kazanç vardır
F kuvveti P yüküne yaklaştırılırsa kuvvet kazancı azalır buna karşın yoldan kayıp artar

Soru 5

zorluk derecesi zorluk derecesi
158

Yukarıdaki üç kutu 20 N'luk kuvvetler ile dengededir.

A, B ve C şeklinde etiketlenen kutuların ağırlıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
A > B > C
A > C > B
C > A > B
B > A > C

Soru 6

zorluk derecesi zorluk derecesi
159

Zahir, 30 N'luk bir kutuyu önce kısa kollu el arabası ile belli bir uzaklığa bırakıyor.

Ardından aynı ağırlığa sahip ikinci kutuyu daha uzun kollu ikinci el arabası ile aynı uzaklığa bırakıyor.

Son olarak yine 30 N'luk üçüncü kutuyu daha uzun kollu el arabası ile aynı uzaklığa bırakıyor.

Zahir kardeşimiz bu etkinlik ile aşağıdakilerden hangisini öğrenmeyi amaçlamaktadır?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Yükün ağırlığının uygulanan kuvvet üzerindeki etkisini öğrenmek
Yükün bırakıldığı uzaklığın yapılan iş üzerindeki etkisini öğrenmek
Yük kolunun yapılan iş üzerindeki etkisini araştırmak
Kuvvet kolunun uzunluğunun uygulanan kuvvet üzerindeki etkisini öğrenmek