Periyodik Tablonun Yapısı - Test Soruları - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi

Periyodik Tablonun Yapısı

İlgili içerik: Periyodik Tablonun Yapısı

Görüntüleme sayısı : 183


Soru 1

Sembolü B olan element için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Veysel Benek

Yarı metaller grubunda yer alır
Rezervinin büyük kısmı ülkemizde yer alır
Kullanım alanı oldukça geniş bir mineraldir
Elektriği metallerden iyi iletir

Soru 2

Ahmet, Ensar, Taha ve Hakan BOM adında bir oyun oynamaktadırlar.

Oyun şöyle oynanmaktadır:

Oyunu başlatan periyodik tablo ile ilgili bir özellik söyler. Özellik doğru ise sonraki başka bir özellik söyler yanlış ise sıradaki kişi BOM diyerek söylenenin yanlış olduğunu belirtir ve BOM diyenden sonraki kişi başka özellik söyleyerek oyunu devam ettirir. Oyun böylece döngü halinde devam eder.

Oyun şu şekilde oynanmıştır;

  1. Ahmet: Periyodik tabloda 18 grup bulunur. Bunlardan 8 tanesi B, 10 tanesi A grubudur.
  2. Ensar: BOM
  3. Taha: 8A grubu Halojenler olarak adlandırılır
  4. Hakan: Halojenlere örnek olarak Klor gazını verebiliriz 
  5. Ahmet: BOM
  6. Ensar: B grubu elementeri elektriği iyi iletmezler
  7. Taha: BOM

Yukarıdaki oyunda bazı yerlerde hata yapılmıştır. Hangi sıralardaki konuşmalar yer değiştirirse bu hata düzeltilmiş olunur?

Veysel Benek

4 ile 5
1 ile 6
1 ile 4
3 ile 6

Soru 3

Periyodik tabloda yatay olan sıralar aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
Veysel Benek

Grup
Halojen
Periyot
Sıra

Soru 4

Metaller periyodik tablonun sol tarafında yer alan elementlerdir ve metaller .......

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?
Veysel Benek

Tel ve levha haline getirilebilirler
Isı ve elektriği iyi iletirler
Renkleri mattır
Erime sıcaklıkları oldukça yüksektir

Soru 5

Tüm elektron katmanları dolu olduğu için bileşik oluşturmazlar. Elektriği iletmeyen bu elementlerin hepsi doğada gaz halinde bulur

Yukarıda açıklaması verilen elementler için aşağıda verilen grup - isim eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
Veysel Benek

1A - Alkali Metaller
8A - Soygazlar
7A - Halojenler
2A - Toprak alkali Metaller

Soru 6

Hidrojen, Lityum, Potasyum

Yukarıda verilen elementlerin ortak özelliklerine aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?
Veysel Benek

Hepsi 1A grubu elementleridir
Verilen tüm elementler elektriği iyi iletir
Oda sıcaklığında hepsi katıdır
Hepsi kendi aralarında bileşik yapabilirler