Soru 1

zorluk derecesi
Periyodik tabloda yatay olan sıralar aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Sıra
Grup
Periyot
Halojen

Soru 2

zorluk derecesi zorluk derecesi
Metaller periyodik tablonun sol tarafında yer alan elementlerdir ve metaller .......

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?

Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Renkleri mattır
Tel ve levha haline getirilebilirler
Erime sıcaklıkları oldukça yüksektir
Isı ve elektriği iyi iletirler

Soru 3

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
Hidrojen, Lityum, Potasyum

Yukarıda verilen elementlerin ortak özelliklerine aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?

Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Hepsi 1A grubu elementleridir
Hepsi kendi aralarında bileşik yapabilirler
Oda sıcaklığında hepsi katıdır
Verilen tüm elementler elektriği iyi iletir

Soru 4

zorluk derecesi
68
Sembolü B olan element için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Kullanım alanı oldukça geniş bir mineraldir
Rezervinin büyük kısmı ülkemizde yer alır
Elektriği metallerden iyi iletir
Yarı metaller grubunda yer alır

Soru 5

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
Tüm elektron katmanları dolu olduğu için bileşik oluşturmazlar. Elektriği iletmeyen bu elementlerin hepsi doğada gaz halinde bulur

Yukarıda açıklaması verilen elementler için aşağıda verilen grup - isim eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
7A - Halojenler
1A - Alkali Metaller
8A - Soygazlar
2A - Toprak alkali Metaller

Soru 6

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
70

Ahmet, Ensar, Taha ve Hakan BOM adında bir oyun oynamaktadırlar.

Oyun şöyle oynanmaktadır:

Oyunu başlatan periyodik tablo ile ilgili bir özellik söyler. Özellik doğru ise sonraki başka bir özellik söyler yanlış ise sıradaki kişi BOM diyerek söylenenin yanlış olduğunu belirtir ve BOM diyenden sonraki kişi başka özellik söyleyerek oyunu devam ettirir. Oyun böylece döngü halinde devam eder.

Oyun şu şekilde oynanmıştır;

  1. Ahmet: Periyodik tabloda 18 grup bulunur. Bunlardan 8 tanesi B, 10 tanesi A grubudur.
  2. Ensar: BOM
  3. Taha: 8A grubu Halojenler olarak adlandırılır
  4. Hakan: Halojenlere örnek olarak Klor gazını verebiliriz 
  5. Ahmet: BOM
  6. Ensar: B grubu elementeri elektriği iyi iletmezler
  7. Taha: BOM

Yukarıdaki oyunda bazı yerlerde hata yapılmıştır. Hangi sıralardaki konuşmalar yer değiştirirse bu hata düzeltilmiş olunur?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
1 ile 6
4 ile 5
1 ile 4
3 ile 6