Periyodik Tablonun Tarihçesi - Doğru Yanlış Çalışmaları - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi
D
Y

Periyodik Tablonun Tarihçesi

Aşağıdaki sorularda doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y seçeneğini taşıyınız

Henri Moseley'den önce oluşturulan tablolarda elementler atom ağırlıklarına göre dizilmişlerdir
Elementlerin sınıflandırılması bilim açısından kolaylık sağlar
Dimitri Mendeleyev ve Lothar Meyer aynı zamanda bir birilerinden habersiz yaptıkları çalışmalarda benzer sonuçlara ulaşmışlardır
Henri Moseley, elementleri atom ağırlıklarına göre dizerek günümüzdeki tabloya en yakın tabloyu oluşturmuştur.
Oktav yasası Lothar Meyer tarafından dile getirilmiştir.
Glenn Seaborg, triadlar kuralı adı verdiği yöntem ile elementleri üçlü gruplara ayırmıştır
Milattan önce elementler ateş, su, toprak ve hava olarak dört gruba ayrılmıştır
John Newlands, benzer özelliklerin tekrarlandığını ilk keşfeden bilim insanıdır