Soru 1

zorluk derecesi
  • Canlıların genleri üzerinde çalışma yapar
  • Kalıtsal hastalıkların tedavisi için yöntemler geliştirir ve araştırmalar yapar
  • Canlıların genlerini değiştirerek onlara yeni özellikler kazandırmak için yöntemler belirler

Yukarıda çalışma alanı verilen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Kimya
Biyoteknoloji
Biyoloji
Genetik Mühendisliği

Soru 2

zorluk derecesi

..... bitkilerde;

  • Besin değerini artırma
  • Zararlılara karşı direnç oluşturma
  • Soğuğa karşı direnç oluşturma gibi çalışmalar yapar.

Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Biyolog
Biyoteknolog
Veteriner
Genetik Mühendisi

Soru 3

zorluk derecesi zorluk derecesi
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Genetik hastalıkların tedavisi için Genetik Mühendisliği araştırmalar yapar
Biyoteknoloji, Genetik Mühendisliğinin yöntemlerini kullanır
Genetik Mühendisliği yeni bir bilim dalı olmasına rağmen Biyoteknoloji çok uzun zaman öncesine dayanır
Biyoteknoloji ürünlerinin tamamı yararlıdır

Soru 4

zorluk derecesi zorluk derecesi
79

Türkiye’nin ilk klon koyunu Oyalı, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 21 Kasım 2007 tarihinde dünyaya geldi. Üniversitenin bu projesi TÜBİTAK ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklendi. Hayvancılık ve insan sağlığını ilgilendiren birçok konuda çığır açabilecek bu çalışma bilim tarihine Türkiye’nin ilk klon projesi olarak geçti. Oyalı’dan bir hafta sonra 28 Kasım’da kardeşi Zarife doğdu. Zarife, 24 Ağustos 2009’da enfeksiyon nedeniyle hayata veda ederken, Oyalı 30 Mart 2011’de “Bahar” adı verilen sağlıklı bir yavru dünyaya getirdi (haber).

Yukarıda yer alan haber için aşağıda verilen yorumlardan hangisi yapılabilir?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Oyalı'nın klonlanması bir çok alanda tepkiyle karşılanmıştır
Zarife ikinci klon koyundur ve Oyalıdan daha uzun süre yaşamayı başarmıştır
Türkiye'de Biyoteknoloji alanında başarılı çalışmalar yapılmıştır
Türkiye başarısız bir kaç denemeden sonra Biyoteknoloji çalışmalarına ara vermiştir