Asitler ve Bazlar - Test Soruları - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi
İlgili içerik: Asitler ve Bazlar

Görüntüleme sayısı : 65


Soru 1

Grafikte Şırnak ilimize ait SO2 gazı salınım miktarı gösterilmiştir.

Verilen grafiğe göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

Veysel Benek

Şırnak'ta her saatte havaya salınan SO2 gaz miktarı aynıdır
Saat, 00:00 ile 16:00 arasındaki SO2 salınımı oranı; 18:00 ile 22:00 saatleri arasındaki salınım oranından fazladır
Sabah saatlerinde kükürtdioksit gaz salınımının az olmasının nedeni bu saatlerde soba yakma oranının az olması olabilir
En fazla SO2 gaz salınımı saat 03:00 - 06:00 arasında olmuştur

Soru 2

Kimyasal Adı pH Değeri Özelliği
1 - Potasyum Hidroksit 13.5 Bazik
2 - Amonyak 11.5 Asidik
3 - Sitrik Asit 9.9 Asidik

 

Yukarıda bazı maddelerin pH değerleri ve asidik yada bazik özellikleri verilmiştir. Tablodaki hangi maddelerin pH değeri veya özelliği yanlış yazılmıştır?

Veysel Benek

Yalnız 3
1, 2 ve 3
2 ve 3
1 ve 2

Soru 3

Aşağıda Baran arkadaşımızın bilinmeyen maddeyi belirlemek için işlem basamakları yer almaktadır

  • Önce bu maddeden biraz alıp karalahana suyuna karıştırıyor
  • Sonra aynı maddeden bir miktar daha alıp karbonatın üzerine damlatıyor
  • Son olarak bir miktar daha alarak mavi ve kırmızı turnusol kağıtları ile renk değişimini inceliyor

Baran yaptığı deneyde bilinmeyen bu maddenin karbonatla gaz çıkışına neden olduğunu gözlemlediğine göre bu madde için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Veysel Benek

Bu maddeden hazırlanan çözelti karalahana suyu ile kırmızı - pembe renk verebilir
Bu maddenin tadı ekşi olabilir
Bu maddeyi metal kaplarda saklamak doğru olmaz çünkü metaller ile etkileşime geçerek hidrojen gazı çıkışına neden olabilir
Bu madde kırmızı turnusol kağıdında mavi renk meydana getirir

Soru 4

Halk arasında Kezzap olarak ta bilinen bu asit kuvvetli asitlere örnek verilebilir. Kullanım alanlarına örnek olarak;

  • Gübre üretiminde kullanılması,
  • Metal sanayisinde metallerin saflaştırılmasında kullanılması, 
  • Metallerin dağlanması işlemi sırasında kullanılması

verilebilir.

Özellikleri ve kullanım alanları verilen Kezzap için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?

Veysel Benek

Nitrik Asit olarak adlandırılır
Çamaşır suyu ile kullanmak tehlikeli sonuçlar doğurabilir
Metil oranj çözeltisi ile kırmızı renk verir
Kimyasal formülü

H2SO4

şeklindedir

Soru 5

Madde pH değeri
Limon Suyu 4,6
Yemek Tuzu 7
Patlıcan 9,7

 

Yukarıda bazı maddelerin pH değerleri verilmiştir. Verilen değerlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

Veysel Benek

Patlıcan ile yemek tuzu arasında meydana gelecek tepkimede su ve asit oluşur
Limon suyunu karalahana suyuna eklersek mavi-yeşil renk elde edilecektir
Limon suyu ile patlıcan arasında nötralleşme tepkimesi görülebilir
Patlıcan mavi turnusol kağıdında kırmızı renk değişimine neden olur

Soru 6

Asit yağmurlarının bir çok zararlı etkileri olduğu bilinmektedir
Aşağıda verilenlerden hangisi bu etkilerden biri değildir?
Veysel Benek

Bina duvarlarının aşınmasına neden olurlar
Tarihi eserlerin zarar görmesine neden olurlar
Otomobillerin metal kısımlarına zarar verirler
Havadaki karbondioksit miktarını arttırarak küresel ısınmaya neden olurlar

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisine bakılarak bir maddenin asit olup olmadığına karar verilebilir?
Veysel Benek

Tahriş edici olup olmadığına bakılarak
Mavi ve kırmızı turnusol kağıdında renk değişimi meydana getirip getirmemesine bakılarak
Metalleri aşındırıcı özelliği olup olmadığına bakılarak
Sulu çözeltilerinin elektriği iletip iletmemesine bakılarak

Soru 8

HCl + X --> Tuz + Su

Yukarıda verilen denklemde X yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

Veysel Benek

Nitrik Asit
Zaç yağı
NaCl
Amonyak