Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme - Test Soruları - Derslerinize dair her şey!

Soru 1

Veysel Benek


Nursima, Tunceli'de kış aylarındaki sıcaklık ortalamalarını yıllara göre gösteren yukarıdaki grafiği hazırlamıştır.

Nursima'nın hazırladığı grafik hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

En düşük sıcaklık ortalaması 1980 yılında yaşanmıştır.
Tunceli'de kış aylarında sıcaklık ortalamaları sürekli düşüş göstermiştir.
Bu araştırmayı yapan Nursima, Meteoroloji'de çalışan bir Meteorolog'tur ve bu grafik Tunceli'nin hava sıcaklığını göstermektedir.
Nursima, Klimatolog olarak hazırladığı bu grafik ile Tunceli'nin iklimi hakkında bilgi vermektedir.
Lütfen fark ettiğiniz hatayı aşağıya yazarak bize bildiriniz. Yazarken özel karakter kullanmayınız.

Soru 2

Veysel Benek


Resimde dünyanın dolanma ve dönme eksenleri gösterilmiştir. Resme göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

B dönme eksenini temsil etmektedir, A dolanma eksenini göstermektedir ayrıca dönme ekseninin yönü doğru gösterilmiştir çünkü dünya saat yönünde hareket eder
Dolanma ekseni A, dönme ekseni B ile gösterilmiştir fakat dönme ekseninin yönü hatalı çizilmiştir
A dönme eksenini, B ise dolanma eksenini göstermektedir ayrıca dolanma yönü doğru çizilmiştir
A dönme eksenini, B dolanma eksenini temsil etmektedir fakat dolanma ekseninin yönü yanlış gösterilmiştir
Lütfen fark ettiğiniz hatayı aşağıya yazarak bize bildiriniz. Yazarken özel karakter kullanmayınız.

Soru 3

Veysel Benek


Yukarıda Dünya haritasından bir bölüm gösterilmiştir. Bu haritaya göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (F: Fas, T: Türkiye, A: Afganistan, M: Malezya, Za: Zambiya, Zi: Zimbabve)

21 Aralık'ta, Fas'ta birim yüzeye düşen ışık miktarı Zambia'da birim yüzeye düşen ışık miktarı eşittir
Zimbabve; Güney yarım kürede sonbahar mevsimi yaşandığı bir zaman diliminde Türkiye'ye birim yüzeye düşen ışık miktarına eşit miktarda ışık alır
23 Eylül'de Afganistan ile Fas'ta Sonbahar mevsimi görülmektedir
21 Mart'ta Malezya'ya güneş ışınları dike yakın bir açı ile düşmektedir
Lütfen fark ettiğiniz hatayı aşağıya yazarak bize bildiriniz. Yazarken özel karakter kullanmayınız.

Soru 4

Veysel Benek


Yukarıda konumları gösterilen A ve B yerleri hakkında aşağıdaki yorumlar yapılmaktadır.

Ferit: A şehrinde yaz yaşandığı bir zaman diliminde B noktasında kış yaşanıyordur

Ferhat: B şehrinde 23 Eylül'de Sonbahar yaşanıyordur

Mustafa: 21 Mart'ta A ve B şehirlerinde birim yüzeye düşen ışık miktarı hemen hemen eşittir

Doruk: Güneş sağ taraftan aydınlatıyorsa aylardan Kasım olabilir

Yapılan bu yorumlar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Mustafa yanılmıştır. Çünkü 21 Mart'ta kuzey yarım küreye daha fazla güneş ışığı düşer
Ferit'in söylediğinde hata vardır. Çünkü A ve B şehirlerinde aynı mevsimler yaşanıyordur
Doruk'un söylediğinde hata vardır. Çünkü güneş ışıklarının sağdan aydınlattığı zaman diliminde kuzey yarım kürede havalar ısınmaya başlamıştır fakat, Kasım ayında Kuzey yarım kürede sonbahar bitiyor kış başlıyordur.
Ferhat doğru söylüyor. Çünkü, B şehri güney yarım kürede yer almaktadır ve B şehrinde 23 Eylül'de Sonbahar yaşanıyordur
Lütfen fark ettiğiniz hatayı aşağıya yazarak bize bildiriniz. Yazarken özel karakter kullanmayınız.

Soru 5

Veysel Benek


Bir bölgenin uzun yıllar süren hava olaylarını inceleyen bilim dalına ........., bu konuda uzman kişilere ise ....... denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
Biyoloji - Biyolog
Klimatoloji - Klimatolog
Meteoroloji - Meteorolog
Sismoloji - Sismolog
Lütfen fark ettiğiniz hatayı aşağıya yazarak bize bildiriniz. Yazarken özel karakter kullanmayınız.

Soru 6

Veysel Benek


Zahir, hava akımınının scaklığa bağlı olup olmadığını anlamak amacıyla bir düzenek hazırlıyor.

  • Düzenek için aynı şartlara sahip iki bölge oluşturuyor ve bu bölgelerde güneşi temsil etmek amacıyla özdeş iki adet lamba kullanıyor.
  • Sonrasında X ve Y olarak adlandırdığı bölgelerden X bölgesinin tabanını siyah renkli bir boya ile boyuyor
  • Ardından ışıkları yakarak 20 dakika süre ile sıcaklıkları gözlemliyor.
  • Sıcaklık değişimleri termometre ile kontrol edilmektedir.

Zahir arkadaşımızın yaptığı bu etkinlik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

X bölgesinde alçak hava basıncı, Y bölgesinde ise yüksek hava basıncı oluşur. X bölgesinde daha yüksek sıcaklık olduğu için hava Y'den X'e doğru akar
X bölgesinde yüksek basınç alanı, Y bölgesinde ise alçak basınç alanı oluşur bu nedenle X bölgesinde açık ve sakin bir hava görülür
Y bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava görülür
Y bölgesindeki termometrenin gösterdiği değer daha düşük olacaktır bu nedenle hava X bölgesinden Y bölgesine doğru akış gösterecektir
Lütfen fark ettiğiniz hatayı aşağıya yazarak bize bildiriniz. Yazarken özel karakter kullanmayınız.

Soru 7

Veysel Benek


Dünya'nın dönme ekseni ile dolanma ekseni arasında yaklaşık 23 derecelik bir eğim vardır.

Bu eğim ile ilgili aşağıda yapılan hangi yorum doğrudur?

Bu eğim nedeniyle gece gündüz arasındaki zaman farkı yılın her döneminde aynı olmaktadır
Dünya'nın dolanma ekseni ile dönme ekseni arasındaki açı daha büyük olsaydı gece gündüz arasındaki zaman farkı artardı
Eksen egikliginin 23 derece olması bir günün 24 saat olmasına neden olmuştur
Eğim 23 derece yerine 0 derece olsaydı Ekvator bölgelerinde her zaman kış mevsimi yaşanırdı
Lütfen fark ettiğiniz hatayı aşağıya yazarak bize bildiriniz. Yazarken özel karakter kullanmayınız.

Soru 8

Veysel Benek


  1. Aynı zaman diliminde Muğla'da hava sıcaklığı Bolu'ya göre daha yüksektir
  2. Portakal ağacının Tokat'ta yetiştirilme denemesi başarıszılıkla sonuçlandı
  3. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı yaklaşık 20 derecedir
  4. Sinop, Trabzon ve Rize'de yetişen bitkiler benzerdir

Yukarıda verilen ifadeler iklim grubunda yer alanlar şeklinde sıralandığında hangisi farklı grupta yer alır?

1
4
2
3
Lütfen fark ettiğiniz hatayı aşağıya yazarak bize bildiriniz. Yazarken özel karakter kullanmayınız.

Soru 9

Veysel Benek


Bulut içindeki su damlacıkları bazen havanın hareketleri sonucu yukarı ve daha soğuk bölgelere doğru hareket eder. Bu durumda su tanecikleri donar. Donan tanecik, soğuk bölgede kaldıkça boyutu ve kütlesi artar ve bir süre sonra yer yüzüne düşer.

Yukarıda tanımı verilen yağış türü aşağıdakilerden hangisidir?

Dolu
Kar
Yağmur
Kırağı
Lütfen fark ettiğiniz hatayı aşağıya yazarak bize bildiriniz. Yazarken özel karakter kullanmayınız.

Soru 10

Veysel Benek


Yukarıda küresel iklim değişikliğinin nedenleri hakkında yapılan bir araştırmadan alınan grafik yer almaktadır. Grafikte bundan önce, şimdi ve gelecekte öngörülen havadaki CO2 miktarı gösterilmiştir.

2001 yılında yapılan bu araştırmaya göre küresel iklim değişikliğinin nedenleri hakkında hangisi söylenebilir?

400 bin yıl öncesinden 2001 yılına kadar CO2 oranı normal seviyelerde olmuştur. Bu durumun 2100 yılına kadar aynı miktarda seyredeceği öngörülmektedir
CO2 miktarının son yüz yıllarda aşırı artmasının nedeni sanayi devriminden sonra kullanılan fosil yakıtlar olabilir
CO2 miktarının son yıllarda artmasının başlıca nedeni ormanlık alanların bu yıllarda çok fazla artmasıdır
2001 yılında havadaki CO2 oranı en düşük seviyede iken 2100 yılında en üst seviyeye çıkacaktır
Lütfen fark ettiğiniz hatayı aşağıya yazarak bize bildiriniz. Yazarken özel karakter kullanmayınız.

Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme

İlgili içerik: 8. Sınıf Mevsimler ve İklim

Görüntüleme sayısı : 426, Soru sayısı: