Soru 1

zorluk derecesi
Canlı Varlıklar Cansız Varlıklar
 1. Kedi
 2. Top
 3. Köpek
 4. Kelebek
 1. Silgi
 2. Kalem
 3. Papatya
 4. Bisiklet

Şeyma, canlı varlıkları ve cansız varlıkları gösteren bir tablo hazırlamıştır. Fakat yaptığı tabloda bir hata yaptığını fark etmiştir.

Şeyma arkadaşımız hangi iki varlığın yerini değiştirirse hata düzeltilmiş olur?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Top ile Papatya
Kelebek ile Kalem
Silgi ile Kedi
Köpek ile Bisiklet

Soru 2

zorluk derecesi
Canlıların benzer özelliklerine göre gruplandırılması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Canlıların sınıflandırılması
Cansız varlıkların gruplandırılması
Sürüngenler
Omurgalı hayvanlar

Soru 3

zorluk derecesi zorluk derecesi
 • Vücut yapıları
 • Omurgaya sahip olup olmamaları
 • Üreme şekilleri
 • Göz rengi

Canlıların sınıflandırılmasında yukarıda belirtilen özelliklerden hangisine bakılmaz?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Göz rengi
Omurgaya sahip olup olmamaları
Üreme şekilleri
Vücut yapıları